สอศ.ชื่นชมนักศึกษาอาชีวะ
  ข่าวทั้งหมด
11 มกราคม 2560

      

 

     ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แสดงความยินดีและชื่นชมผลงานนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2560 “The 9th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2017” ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัล Top grade Awards ซึ่งเป็นรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขันในครั้งนี้ ในชื่อผลงาน น้ำ ปลา นา ข้าว (Water– Fish – Paddy Field – Rice)รางวัลอันดับ 2 เป็นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในชื่อผลงาน เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ได้รับ 3 รางวัล คือรางวัลอันดับ 3 ของการแข่งขัน รางวัล Best Skill และรางวัล Popular vote จากผลงาน หัวใจประเทศไทย (The Heart of Thailand) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 3 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2560 ในงาน “The 9th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2017” ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สร้างชื่อรักษาแชมป์ครองต่อเนื่องให้ประเทศไทยได้อีกครั้งเป็นปีที่ 8  และทั้ง 3 ทีมอาชีวศึกษา สามารถคว้ารางวัลต่าง ๆ อีกหลายรางวัล จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 13 ประเทศ 57 ทีม     เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า รางวัลต่าง ๆ ที่ทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับจากการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ มีดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัล Top grade Awardsซึ่งเป็นรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขันในครั้งนี้ ในชื่อผลงาน น้ำ ปลา นา ข้าว (Water – Fish – Paddy Field – Rice)หรือสำนวนที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในปลามีข้าว”โดยมีครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายพิศิษฐ์  อู่ศิริกุลพาณิชย์ และนายสุระชาติ พละศักดิ์ นักศึกษา 4 คนประกอบด้วย นายธนากร ศักดิ์สิงห์ นายกฤษณะ คบสหาย นายธนศักดิ์ พิพัฒน์ นายอภิสิทธิ ศรไชย ส่วนคะแนนรวม อันดับ ที่ 1 เป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัลอันดับ 2 เป็นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในชื่อผลงาน เศรษฐกิจ (Sufficiency Economy)ซึ่งครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา นักศึกษา 4 คน ประกอบด้วยนายพุทธิชัย มิตรพิทักษ์ นายธนา นัทธี นายวัชรพงษ์ พึ่งนุสนธ์ และนายวรายุ บุตรทอง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ได้รับ 3 รางวัล คือรางวัลอันดับ 3 ของการแข่งขัน  รางวัล Best Skillและรางวัล ป็อบปูล่าโวต (Popular vote)จากผลงาน หัวใจประเทศไทย (The Heart of Thailand)โดยครูผู้ฝึกสอนได้แก่นายนิคม สุขีพิพัฒน์ นักศึกษา 4 คน ประกอบด้วยนายกีรติ จุฬาโอฬาร นายภัควัฒน์ พรมโสภา นางสาวบุษบา พรมโคต นางสาวธิดาพรรณ อุปถัมภ์ในการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติปีนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 57 ทีม จาก 13 ประเทศ ประกอบด้วย 1.ไทย 2. ไต้หวัน 3.จีน 4.ฮ่องกง 5.เบลเยี่ยม 6. รัสเซีย 7.ฝรั่งเศส 8.เกาหลี ยูเครน 10.ญี่ปุ่น 11.สิงคโปร์ 12. อังกฤษ และ 13. มองโกลเรีย 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
167 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์