รมว.ศธ. มอบโล่เยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
  ข่าวทั้งหมด
11 มกราคม 2560

      

        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม ๒๕60 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล      

        กระทรวงศึกษาธิการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นมีพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 779 คน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้ให้โอวาทกับเด็กๆ ถึงเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 6 ข้อ ที่เยาวชนจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวต่อไป

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เด็กทุกคนต้องมีความฝัน และคว้าฝันนั้นมาให้ได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง จะเป็นผู้ช่วยนำพาไปสู่ฝัน ผ่านระบบ Education Path ขณะที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จะถูกแก้ไขโดยการระดมครูที่สอนเก่ง มีคุณภาพ มาบันทึกเทปการสอนลงซีดี เพื่อส่งให้ทุกโรงเรียนนำไปใช้สอนเด็ก นักเรียนทุกคนจะได้เรียนกับครูที่มีคุณภาพจากทุกสังกัดอย่างเท่าเทียม และยังเน้นย้ำให้เยาวชนทุกคน “Work hard, Be nice” ใส่ใจใฝ่ศึกษา อ่านให้มาก ฟังให้มาก ใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์และหนังสืออย่างเหมาะสม

ปารัชญ์/สรุป
กิตติกร/ภาพ
 กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
128 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์