ศธ.จัดทัพ เตรียมลุยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
  ข่าวทั้งหมด
ยังไม่ได้ระบุวันที่

      

        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม ๒๕60 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
        กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรายงานความเสียหายเบื้องต้นจากอุทกภัยภาคใต้ โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 1,791 แห่ง สอศ. 19 แห่ง สช. 293 แห่ง และ กศน. 150 แห่ง รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า 750 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเสียหายของถนน รั้ว อุปกรณ์การเรียน แปลงเกษตร เป็นต้น และมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตจากการจมน้ำ 11 ราย ขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในช่วงเวลาที่ระดับน้ำเริ่มลดลง โดยมีแนวทางหลัก 3 แนวทาง ได้แก่

1) การช่วยเหลือเรื่องอพยพขนย้าย พี่น้องประชาชน สิ่งของเครื่องใช้ กลับเข้าพื้นที่หลังระดับน้ำลดลง

2) การซ่อมแซมเครื่องใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ

3) การซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 การเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้น จะมีการระดมนักศึกษา ครูอาจารย์ จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จากทั่วประเทศ แบ่งเป็น สอศ. 200 ทีม ทีมๆละ 30 คน และกศน. 100 ทีม ทีมละ 15 คน รวม 7,500 คน จากทุกสาขางานที่จำเป็นในการช่วยฟื้นฟูเครื่องมือ อุปกรณ์ทำมาหากินของประชาชน และบ้านเรือนสถานที่ต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญ โดยมีการวางแผนซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งทีมจิตอาสาจากทั่วประเทศจะเดินทางมารวมกันที่กรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เพื่อออกเดินทางเข้าสู่พื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมกันในเช้าวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ด้วยรถยนต์ 900 คัน และเริ่มให้ความช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบภัยพร้อมกันไปทุกจังหวัด

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำชับถึงการดูแความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของจิตอาสาทุกคน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะทำแบบสำรวจรายการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกจุด ตั้งแต่การตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้เดินทางทั้งระบบ ความพร้อมของคนขับรถ แผนการเดินทาง รวมถึงแผนการหยุดพักที่ชัดเจน เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด

กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 300 ศูนย์ โดยทำงาน 4 วัน จากนั้นจะเปลี่ยนพื้นที่และตั้งศูนย์เพิ่มอีก 300 ศูนย์ ใช้วันทำงาน 4 วัน รวมศูนย์บริการประชาชนทั้งสิ้น 600 ศูนย์ ระยะเวลา 8วัน คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 400,000 ชิ้น ซึ่งพื้นที่ตั้งศูนย์บริการนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จะเป็นผู้กำหนดจุดและดูแลความปลอดภัยให้ โดยมีการประสานงานเตรียมความพร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการส่วนภูมิภาคทุกระยะ ทุกจังหวัด ส่วนการให้ความช่วยเหลือ 3จังหวัดชายแดนได้ กระทรวงศึกษาธิการจะตั้งทีมพิจารณาแนวทางอย่างละเอียด โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ในส่วนของการดูแลเยียวยานักเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย สพฐ.จัดทำโครงการแบ่งปันเครื่องเขียน แบบเรียนให้เพื่อน โดยชวนโรงเรียนทั่วประเทศจับคู่ประกบโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย เพื่อแบ่งปันเครื่องเขียน แบบเรียน เครื่องแต่งกาย สิ่งของที่จำเป็นในการเรียนการสอน และจัดให้มีการสอนชดเชยช่วงเวลาที่หยุดเรียนไป ด้านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครุและบุคลากรการศึกษา(สกสค.) มีการพิจารณาสนับสนุนแบบเรียนให้นักเรียน และหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อนครูที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ ขณะที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เตรียมนำลูกเสือเข้าช่วยกิจกรรมจิตอาสา ส่วนมหาวิทยาลัยต่างๆ จะส่งทีมงานมาช่วยตามสาขาอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น

ปารัชญ์/สรุป

ธนภัทร/ภาพ

                                                                                                               กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
138 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์