รางวัลที่ภูมิใจ
  ข่าวทั้งหมด
29 ธันวาคม 2559

      

 

     สวัสดีค่ะ ดิฉัน กวินสรา สุดใจ ชื่อเล่น น้ำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านการเรียน และด้านการทำกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

     ที่เลือกเรียนไทยศึกษาบูรณาการ เนื่องจากเป็นคนรักภาษาไทยมาตั้งแต่วัยเด็ก อีกทั้งมีความสามารถพิเศษด้านการแต่งคำประพันธ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาหลายรางวัลตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม บวกกับรักการอ่านวรรณคดีไทยเป็นชีวิตจิตใจ สาขานี้จึงตอบโจทย์ความฝันใฝ่ของดิฉันได้อย่างลงตัว และการเลือกเรียนวิชาเอกภาษาและวรรณกรรมไทย ยิ่งทำให้มีความสุขในการเรียน ตลอดระยะ 3 ปีที่เรียน ดิฉันประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองรัก มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งในสาขา และในสำนักวิชา นับเป็นความภาคภูมิอีกอย่างหนึ่งในชีวิต

กวินสรา สุดใจ

      นอกจากเรียนแล้ว สิ่งที่ชอบทำคือกิจกรรม อาทิ จิตอาสา ช่วยงานอาจารย์ วิทยากรพิเศษ และการเข้าแข่งขันตามเวทีการประกวดต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา ส่วนรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นรู้จักในวงกว้างคือ การได้แชมป์ 2 สมัยรายการคุณพระช่วย ช่วงคุณพระประชันออกอากาศทางช่อง 1 Workpoint

     รางวัลที่ภูมิใจมากเป็นพิเศษคือ รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” ระดับภาคใต้ ทำให้มีโอกาสไปประกวดต่อระดับประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหตุผลที่ภูมิใจมากเพราะพูดเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย การที่เราได้เป็นเสียงเล็กๆ เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นั้น ถือเป็นรางวัลสูงสุดแล้ว

กวินสรา สุดใจ

     หลายคนมองว่าภาษาไทย หรืออะไรก็ตามที่เป็นไทยๆ จะเรียนไปทำไม ในเมื่อเรารู้อยู่แล้ว แต่ดิฉันอยากให้ลองมองว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ ตัวตนของเรานั้น เรารู้จักดีแค่ไหน เรารู้ที่มาที่ไปที่ถูกต้องแล้วหรือยัง เราเข้าใจในรากเหง้าของเราถ่องแท้หรือไม่ ดิฉันเชื่อว่าการที่เราเรียนรู้ตัวตนของเราให้ดีที่สุด เข้าใจ และรู้จักสิ่งที่เราเป็นแจ่มแจ้ง

เราจะภูมิใจได้อย่างแท้จริง ภูมิใจในความเป็นไทยของเราได้อย่างมีภูมิรู้ และบอกต่อไปยังคนอื่นๆ บนโลกนี้ได้เต็มภาคภูมิ

     ดิฉันคิดว่าโอกาสและประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตที่ดิฉันได้มานั้น ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สำคัญ เพราะการที่เราใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของเราออกมาให้น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ ย่อมเป็นหนทางให้เราสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการไปยังผู้รับสารได้อย่างตรงตามความประสงค์ ภาษาไทย

     เป็นเส้นทางให้ดิฉันได้ทำงานเขียนที่ดิฉันรัก ไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง หรือบทความต่างๆ ตลอดจนได้เสริมสร้างทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียน คิดที่มีประสิทธิภาพ สู่การทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และสังคมที่เกิดประโยชน์ ล่าสุดดิฉันได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 10 คนจากประเทศไทยไปร่วมโครงงาน JENESYS2015 เพื่อศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

     จากที่เล่ามาทั้งหมด ต้องการสื่อให้เห็นว่าเมื่อเราเลือกเดินทางในเส้นทางที่เรารักและทุ่มเท พยายามเดินในเส้นทางนี้อย่างมุ่งมั่น อดทน พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่เราเลือก

“เพชรจะงามพร่างพรายวับวามแสง
เพชรจะแกร่งแข็งเข้มเต็มคุณค่า
เพชรจะเลิศในเนื้อเหนือเวลา
เมื่อเพชรกล้าเจียระไนหัวใจเพชร”

     ดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นเพชรซ่อนอยู่ในตัวเอง เพียงเราต้องค้นหาให้พบ เพื่อรอวันฉายแสง หลังจบดิฉันอยากเป็นครู อยากเจียระไนเพชรเม็ดงาม
อีกหลายๆ คน เพื่อให้พวกเขาได้เฉิดฉายคุณค่าที่เขามีต่อสังคม และประดับประเทศชาติให้งดงามสืบต่อไป

เส้นทางที่เรามุ่งมั่นพยายามย่อมคุ้มค่า เพราะโอกาสในเส้นทางคือ “รางวัล”

กวินสรา สุดใจ

 

กวินสรา สุดใจ1

 

กวินสรา สุดใจ2

 

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/408975

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
166 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์