หลักฐานใหม่ "พระบรมรูปทรงม้า"
  ข่าวทั้งหมด
7 พฤศจิกายน 2551

      

หลักฐานใหม่ "พระบรมรูปทรงม้า"
Source - เว็บไซต์บิสิเนสไทย (Th)

          โลหะเนื้อสัมฤทธิ์ หรือที่เรียกว่า Bronze ถูกหล่อให้เป็นอนุสาวรีย์ "ทรงม้า" ที่ยืนตระหง่านกลางจตุรัส ถนนราชดำเนินตัดกับพระราชวังดุสิต หรือที่คนไทยรู้จักกันดีคือ
          "พระบรมรูปทรงม้า" จะมีงานรำลึก 1 ศตวรรษ
          ศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี ทั้งยังเป็น"สัญลักษณ์" ประจำรัชกาลที่ 5 ที่คนไทยทั้งประเทศ จะร่วมเทิดพระเกียรติจากโครงงาน "116 วันจากวันแม่ถึงวันพ่อ" ในวันที่ 12-16 พฤศจิกายน ณ สวนอัมพร ที่จะถึงนี้
          หลักฐาน
          อีก 2 สัปดาห์ คือวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2551 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย ในกิจกรรมสำคัญในโครงการ "116 วันจากแม่ถึงวันพ่อ" รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพน้อมถวายจัดอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณสวนอัมพร
          ไฮไลต์ในงานนี้ คือ พิธีรำลึกการจัดสร้าง "พระบรมรูปทรงม้า" ที่มีอายุการก่อสร้าง ครบ 100 ปี ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่แพ้กับการเสด็จประภาสยุโรป ครั้งที่ 2 คือ ปี พ.ศ.2450, พระนาม ปิยมหาราชหรือพระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน ที่ปีนี้ (2551) เป็นการครบรอบ 4 วาระเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 5 และทุกวาระต่างเป็นการครบรอบ 1 ศตวรรษ ที่เวียนมาบรรจบกันพอดี
          ไกรฤกษ์ นานา นักประวัติศาสตร์อิสระ เล่าให้ฟังว่า ปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วยการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2, พระนาม"ปิยมหาราช" พระราชนิพนธ์ "ไกลบ้าน" และการก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้า ครบ 100 ปี
          "พระนาม "ปิยมหาราช" ต้นกำเนิดมาจาก "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ" ฐานะคือ ซึ่งเป็นพระญาติของรัชกาลที่ 5 คำนี้ แปลว่าสิ่งที่เป็นที่รัก คนที่เป็นที่รัก หรือ มหาราชาผู้ที่เป็นที่รักของประชาชน มีการจารึกอยู่ที่ฐานพระบรมรูปทรงม้า คือ วันรัชมังคลาภิเษก วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2451 ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จเปิดพระบรมรูปทรงม้า และทรงทอดพระเนตรเห็นด้วยในขณะนั้นส่วนพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน เกี่ยวเนื่องกับการประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 เมื่อปี  พ.ศ. 2450 ทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันหมด"ไกรฤกษ์กล่าว
          พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งความจงรักภักดี ที่เหล่าพสกนิกร พร้อมใจกันสร้างถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 40 ปี ซึ่งถือได้ว่ายืนนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในขณะนั้น
          ทุกวันนี้ พระบรมรูปทรงม้า ทรงเด็นเป็นสง่ากลางจตุรัสพระนคร (เดิม) ในยุคนั้น เพราะมีการตัดถนนและสร้างจตุรัสกลางเมืองแบบในยุโรป หรือที่เรียกว่า สแควร์ หรือ สี่กั๊ก ที่โปรดสร้างขึ้น หลังจากเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1871
          รัชกาลที่ 5 ทรงนำ "ไอเดีย" ที่อยากเปลี่ยนแปลง"สยาม" ให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก ซึ่งการเสด็จเยือนอาณานิคมของยุโรป เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกนี้ ไกรฤกษ์ บอกว่า สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กษัตริย์หนุ่ม ที่พระชนมายุเพียง 18 พรรษา แนวคิดปฏิรูป การสร้างเมือง และวางผังเมือง ตามแบบวิถีตะวันตก ล้วนเกิดขึ้นหลังกลับประเทศไทย
          "การตัดถนนสายใหม่ๆ เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มากมาย บำรุงเมือง หรือสี่กั๊ก หรือที่รู้จักในนามสแคว์ ไม่ว่าจะเป็นสี่กั๊กเสาชิงช้า หรือสี่กั๊กพระยาศรี ก็มาจากไอเดียจากการเสด็จประพาส"
          ส่วนประเด็นก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้า ให้เป็น"อนุสาวรีย์" กลางจตุรัส เดิมรัชกาลที่ 5 ต้องการขยายเนื้อที่รอบพระราชวังดุสิต ที่ประกอบด้วย พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งพญาไท ให้มีอาณาเขตเพิ่มขึ้น
          ...และถนนราชดำเนิน จึงถูกสร้างขยายเป็นจตุรัส แต่ก็คิดไม่ออกว่า กลางจตุรัส ควรจะมีอะไรอยู่ตรงกลางดี เป็นสัญลักษณ์ดี ทุกอย่างจึงลงตัวที่"พระบรมรูปทรงม้า"
          ที่พระองค์ท่าน พร้อมกับข้าราชบริพารคนสนิท 3 ท่านคือ พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงค์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ คิดมานานแล้ว
          พระบรมรูปทรงม้า องค์แรก...?
          พระบรมรูปทรงม้า หน้าพระราชวังดุสิต ไกรฤกษ์ เล่าว่า พระบรมรูปทรงม้า ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 100 ปีมาแล้ว และเป็นที่เข้าใจว่าเป็นพระบรมรูปองค์แรกและองค์เดียวในลักษณะทรงนั่งบนหลังม้า
          ความเชื่อนี้คงอยู่ต่อมาถึง 1 ศตวรรษ แต่วันนี้พบว่า ยังมีหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมอีกที่แสดงว่าพระบรมรูปทรงม้าที่เรารู้จัก อาจจะไม่ใช่เป็นองค์แรกที่ถูกสร้างขึ้น ทั้งสาเหตุในการสร้างก็อาจไม่ใช่ตามที่เราเข้าใจกัน
          รูปปั้นคล้ายคนจริงๆ เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3 นัยว่าได้แนวความคิดมาจากรูปปั้นของช่างจีนในสมัยอยุธยาตอนปลาย
          สำหรับพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ไทยองค์แรกที่มีความเหมือนจริงตามแบบตะวันตก รัชกาลที่ 4 ทรงปั้นไปกำนัลแก่จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 แต่ก็ไม่สำเร็จ เนื่องด้วยทรงเห็นว่า ต้องทรงเข้าเตาเผาตามความเชื่อเก่าหมายถึง ชีวิตตนเองต้องจบลง
          คำถามคือแล้ววันนี้รูปปั้นที่สร้างขึ้นก่อนหน้าพระบรมรูปทรงม้าอยู่ที่ใด? สาเหตุการสร้างพระบรมรูปทรงม้าที่แท้จริงคืออะไร?
          หลักฐานชิ้นใหม่"พระบรมรูปทรงม้า"
          เบื้องหลังการก่อสร้างอนุสาวรีย์ที่ผูกพันกับคนไทยมีการค้นพบ"หลักฐานชิ้นใหม่" ที่เชื่อว่า พระบรมรูปทรงม้า เป็นพระบรมรูปทรงม้า องค์ที่ 2 หาใช่องค์แรกที่เข้าใจกันตามประวัติการจัดสร้าง ไกรฤกษ์ เล่าว่า คีย์แมนหรือบุคคล 3 ท่านที่มีส่วนสำคัญ
          ในการจัดสร้าง ก็คือพระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่สำคัญที่สุดคือ พระยาสุริยานุวัตร ท่านเป็นทูตอยู่ที่ปารีส และเป็นต้นคิดผู้เสนอให้สร้างเป็นพระบรมรูปกำลังทรงม้า
          ไกรฤกษ์ เล่าให้ฟังว่า พระบรมรูปทรงม้าองค์ปัจจุบัน (หน้าพระราชวังดุสิต) ถือเป็นการสรางขึ้นเป็นองค์ที่ 2 จากหลักฐานชิ้นใหม่ที่ยืนยันได้จากภาพถ่าย สมัยรัชกาลที่ 5 ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นภาพถ่ายมุขกระสันด้านตะวันออกชั้นกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ภาพยืนยันว่าพระบรมรูปทรงม้าขนาดยอส่วนแบบเดียวกับที่หนังสือพิมพ์อังกฤษโฆษณาไว้ ได้ถูกสร้างขึ้นจริง และครั้งหนึ่งเคยประดิษฐานอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังแห่งนี้
          "หนังสือพิมพ์อังกฤษชื่อว่า The IIIustrated London News ลงตีพิมพ์ฉบับวันที่ 17 มกราคม ค.ศ.1874 เน้อความว่า รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการให้ห้วฮันต์ แอนด์ โรสเกล (MESSRS.HUNT AND ROS-KELL) ณ ประเทศอังกฤษ ให้ทรงหล่อพระบรมรูปทรงม้า ขนาดย่อส่วนของพระองค์ขึ้นด้วยวัสดุเงิน(Silver) ภายหลังการเสด็จฯ ประพาสเมืองปัตตาเวียและสิงคโปร์ ในปี ค.ศ.1871 ขณะนั้นชนมายุเพียง 18 พรรษา"
          ...ถือเป็นการ "พลิก" ความรู้ ความเข้าใจเดิมๆ ในการศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสร้างพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งเข้าใจว่า พระบรมรูปองค์ปัจจุบัน คือองค์แรก ซึ่งไม่ใช่
          "ในรูปคือ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท(ภาพประกอบ) ยืนยันว่า พระบรมรูปทรงม้าขนาดย่อส่วน ซึ่งเป็นแบบเดียวกัยกับที่หนังสือพิมพ์อังกฤษชื่อว่า The IIIustrated London News ลงตีพิมพ์ฉบับวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1874
          นั่นแสดงให้เห็นว่า พระบรมรูปทรงม้า "องค์แรก"ถูกสร้างขึ้นและนำมาประดิษฐานอยู่ภายในมุขกระสันด้านตะวันออกชั้นกลาง ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอยู่ก่อนแล้ว" ไกรฤกษ์ อธิบายหลักฐานชิ้นใหม่ เพิ่มเติมว่ารูปภาพจะพบภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท จะมีการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระปฐมกษัตริย์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 สันนิษฐานได้ว่า การจัดวางพระบรมรูปองค์แรกเกิดขึ้นจริงในรัชสมัยที่ 5 และนำมาประดิษฐานในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอยู่ก่อนแล้ว
          คำถามคือ พระบรมปรูปทรงม้า "องค์แรก" ปัจจุบันประดิษฐานที่ใดกัน
          ไกรฤกษ์ บอกว่า เพียงแค่รูปภาพนี้ ยืนยันได้ว่าไม่ว่าพระบรมรูปทรงม้า "องค์แรก" จะถูกเก็บรักษา ณ ที่ใด เพียงแต่ยืนยันว่าเป็นการเปิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับพระบรมรูปทรงม้าองค์ปัจจุบันที่หลายคนเข้าใจว่า เป็นพระบรมรูปองค์แรกนั้น ไม่ใช่!!! ซึ่งในอดีตความเข้าใจเดิมๆ ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมรูปทรงม้า เกิดความสับสนเรื่อยมาจนถึงวันนี้
          "หนังสือพิมพ์ตีข่าว ปี ค.ศ. 1874 แต่เนื้อข่าวระบุว่า รัชกาลที่ 5 เสด็จยุโรปตอนพระชนมายุ ปี ค.ศ. 1871 ด้วยวัย 18 พรรษา และทรงรับสั่งจัดสร้างปี 1871 ในวัย 21 พรรษา แสดงว่ารัชกาลที่ 58 ทรงมีพระราชประสงค์จัดสร้างพระบรมรูปทรงม้ามาก่อน"
          ต่อประเด็น ที่ประวัติศาสตร์ระบุว่า พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงเป็น "ต้นแบบ" ต่อการจัดสร้างพระบรมรูปทรงม้า ไกรฤกษ์ ก็บอกว่า ไม่ใช่เช่นกัน
          พระบรมรูปทรงม้าองค์ปัจจุบันสร้างที่โรงหล่อซูสแฟร กรุงปารีส โดยมีพระรูปพระเจ้าอัลฟองโซที่ 13 แห่งสเปน ในลักษณะทรงม้าเป็นต้นแบบ รูปปั้นของทั้งสองพระองค์ ถูกสร้างขึ้นพร้อมๆ กัน ในโรงหล่อแห่งเดียวกันนี้
          จากฝีมือของยนายช่างใหญ่สองคน คือ โกคลวิส มัสซอง คนปั้น และ จอร์จ เซาโล ผู้ทำหน้าที่หล่อ ทั้งคู่เป็นประติมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศสขณะนั้นมีผลงานกระจายอยู่ทั่วโลก
          ...และเมื่อพระบรมรูปสร้างเสร็จสมบูรณ์รียบร้อยส่งเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ร.ศ. 127 หรือ พ.ศ. 2541 อันเป็นเวลาพอดีกับงานพระราชพิธีมังคลาภิเษก เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 40 ปี ไกรฤกษ์ บอกว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปิดด้วยพระองค์เอง ก่อนจะเสด็จสวรรคตอีก 2 ปีต่อมา

          บรรยายใต้ภาพ
          หลักฐานใหม่ หนังสือพิมพ์อังกฤษ The IIIustrated London News ลงตีพิมพ์เนื้อความว่า รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดทรงหล่อพระบรมรูปทรงม้า ขนาดย่อส่วน ในปี 1871 ขณะนั้นชนมายุเพียง 18 พรรษา--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย ฉบับวันที่ 10 - 16 พ.ย. 2551--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เว็บไซต์บิสิเนสไทย
224 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์