’ครูตู้’ อุดช่องว่างปัญหาขาดแคลนครูยกนิ้ว ’บ้านโป่งกุ่ม’ โอเน็ตสูงขึ้นทุกวิชา
  ข่าวทั้งหมด
28 มิถุนายน 2559

      

'ครูตู้' อุดช่องว่างปัญหาขาดแคลนครูยกนิ้ว 'บ้านโป่งกุ่ม' โอเน็ตสูงขึ้นทุกวิชา-วิกฤติรร.ขนาดเล็กเพิ่ม 60%

          นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กล่าวระหว่างเป็นประธานติดตามการดำเนินงาน "ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี ที่
          โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ว่าตามที่ ศธ.ได้ดำเนินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งจากการลงติดตามโครงการดังกล่าวที่ผ่านมาสามารถช่วยแก้ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนครู มีครูไม่ครบจำนวน ไม่ครบรายวิชาจนไม่สามารถทำให้การเรียนการสอนสมบูรณ์ได้ ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่รัฐบาลร่วมกันทำ เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของไทยเดินไปข้างหน้า
          นายอนุสรณ์ กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกันขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโป่งกุ่มถือว่าประสบความสำเร็จ โดยจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ONET)ประจำปีการศึกษา 2558ของนักเรียนทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงกว่าระดับที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กำหนด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้สร้างระบบการศึกษาที่มีความเสมอภาค และเป็นธรรมให้กับสังคมทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่และทุกระดับ
          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สพฐ.กำลังประสบปัญหาขั้นวิกฤติ เพราะมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเข้าเรียนต่ำกว่า120คนมากถึง60% หรือประมาณ 16,000 กว่าโรงเรียน ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ ที่มีอยู่กว่า 30,000 โรงเรียน ซึ่งสาเหตุมาจากประชากรเกิดใหม่ลดลง อีกทั้งผู้ปกครองบางส่วนยังให้ความนิยมส่งลูกหลานเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ที่อยู่ในเมืองมากกว่า ซึ่งในส่วนของ สพฐ.ที่ผ่านมา ได้พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบรวมโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กเข้าด้วยกัน ซึ่งก็ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ สพฐ.ได้พยายามหาวิธีการในการบริหารจัดการ ทั้งนี้แม้จะทำให้ได้ครูครบชั้นเรียนแต่ก็ยังพบว่าไม่ได้ครูตรงตามสาขาที่ต้องการ
          "จะเห็นได้ว่าโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันจำนวน 15,369โรงเรียน เป็นวิธีที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างดีและถือว่าเป็นแก่นที่นำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง"นายอนุสรณ์กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐแหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
220 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์