เศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกประเทศในเวลานี้
  ข่าวทั้งหมด
31 ตุลาคม 2551

      

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกประเทศในเวลานี้
Source - เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ (Th)

          บทความชุด "เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะโลก" (Sufficiency Economy in Global View) เป็นผลพวงจากการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่เดินทาง(Road Map) และการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ โดยสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม และสถาบันไทบพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ซึ่งได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักคิด นักวิชาการ และบุคคลที่มีชื่อเสียงชาวต่างประเทศจำนวน 13 ท่าน ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางสภาวการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสถาบันการเงินและภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยู่ในขณะนี้ สรุปเป็นบทความจำนวน 12 ตอนและนำมาเผยแพร่โดยได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค),บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยและบมจ.บางจากปิโตรเลี่ยม รวมอยู่ในที่เดียวเป็นครั้งแรก โดยบุคคลที่ได้ให้แนวคิดและมุมมองครั้งนี้ ประกอบด้วย
          (1)ศ.ดร.วูล์ฟกัง ซัคส์ : ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวุพเพิลทอลเพื่อสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อม และพลังงานประเทศเยอรมนี
          (2)ศ.ดร.ฟรานซ์ ธีโอกอตวอลล์ : ผู้อำนวยการมูลนิธิขไวเฟิร์ทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเทศเยอรมนี
          (3)ศ.ดร.อมาตยา เซน : ศาสตราจารย์ชาวอินเดีย ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 1998
          (4)ฯพณฯ จิกที ทินเลย์ : นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศภูฏาน
          (5)ศ.ดร.ปีเตอร์ วอรร์ : ศาสตราจารย์เศรษฐศาตร์มหวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
          (6)ดร.ดอจี คินเล่ย์ : นักเศรษฐศาสตร์ชาวภูฏาน ประจำองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
          (7)ดร.ทาริก บานุรี : ผู้อำนวยการหลักสูตรความยั่งยืนแห่งอนาคต สถาบันสิ่งแวดล้อมสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน
          (8)คุณเฟอร์นันโด ไคลแมน : หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจสมานฉันท์แห่งชาติ ประเทศบราซิล
          (9)ศ.ปีเตอร์ บูทรอยด์ : ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
          (10)ศ.ปีเตอร์ คัลกิ้น : อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและวิทยาการผู้บริโภค มหาวิทยาลัยลาวาล ประเทศแคนาดา
          (11)ดร.ฟาสติโน่ คอร์โดโซ และคุณโยฮันเนส อัสโบโก้ : อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์-เลสเต (ติมอร์ตะวันออก)
          (12)ศ.ดร.วิมาลา วีระรัควาน : ผู้อำนวยการสถาบันอมิตี้แห่งพฤติกรรมสุขภาพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเทศอินเดีย
          ศ.ดร.วูล์ฟกัง ซัคส์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมคนสำคัญจากประเทศเยอรมนี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวุพเพิลทอลเพื่อสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน นับเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของยุโรป ศ.ดร.ซัดส์ มีผลงานวิจัยและเป็นนักคิดนักเขียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลือง
          ศ.ดร.ซัคส์ นำเสนอหลักก่ความพอเพียง ไม่ทิ้งเทคโนโลยี แต่เลือกใช้พลังงานที่เหมาะสม เหมาะกับตนเอง ด้วยการยกตัวอย่างแนวปฏิบัติการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจเริ่มต้นจากการลดใช้พลังงานจากธรรมชาติประเภทน้ำมัน เพราะที่ผ่านมามนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก
          เมื่อลดการใช้น้ำมันและหันมาพึ่งพลังงานอื่นทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวลพลังงานน้ำ ก็จะทำให้มีทางออกให้กับวิกฤติพลังงาน ซึ่งแต่ละคนอาจเลือกใช้ที่เหมาะกับการดำเนินชีวิตของตนเอง เพือเฉลี่ยการใช้พลังงานที่แตกต่าง ไม่พึ่งเฉพาะน้ำมันปิโตรเลียมจากธรรมชาติที่มีวันหมดลงในอนาคต
          ทุกวันนี้ หลายสิ่งหลายอย่างที่ผลิตขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าสร้างขึ้นจากพลังงานน้ำมัน เพราะการคิดระยะสั้น คิดง่ายๆทำให้คนขาดการวิเคราะห์คิดจะสร้างสิ่งใดจากที่ไหนก็ได้ ตัวอย่างเช่น การสร้างบ้าน หรือสร้างอาคาร เลือกใช้วัสดุคุณภาพจากต่างประเทศใช้ปู้นซีเมนต์เหลว ซึ่งแท้จริงแล้ว เบื้องหลังสินค้าคุณภาพเหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้พลังงานน้ำมัน ต่างจากอดีตที่การสร้างอาคารต้องกำหนดทิศทางลมเข้าออกหมุนเวียนภายในอาคาร เพราะไม่มีเครื่องปรับอากาศ ต้องวำเคราะห์ลักษณะภูมิอากาศ ดูทิศทางของแสงอาทิตย์ เรียกได้ว่าดูเรื่องของ "ความเหมาะสม" นั่นเอง
          ยกตัวอย่างของสถาปัตย์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ต้องใช้พลังงานน้ำมันแต่เป็นการใช้พลังงานธรรมชาติ ทั้งแสงอาทิตย์และสายลม ภายในอาคารมีต้นไม้ที่ช่วยสร้างบรรยากาศ เป็นสถาปัตย์ที่ปรับตัวตามสภาพอากาศระหว่างเขตอากาศร้อนและเขคอากาศเย็น ศ.ดร.ซัคส์ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมากและมองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทุกประเทศในเวลานี้ อีกทั้งยังมีแนวคิดในการผลักดันเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักในเยอรมนี เพราะเศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้คนในยุโรปมีความคุ้นชินอยู่แล้วนั้น เป็นเรื่องเดียวกัน
          เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงไม่ได้บอกให้ทิ้งเทคโนโลยีแต่ให้เลือกที่ความเหมาะสมและเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับงาน อย่าตกอยู่ในกับดักของความสะดวกสบายจเกินไป เพราะหากเป็นเช่นนั้นมนุษย์ก็จะต้องใช้พลังงานมากขึ้นตามไปด้วย--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
254 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์