มรภ.สงขลา ผงาดเวทีประกวดดนตรีไทย
  ข่าวทั้งหมด
13 มิถุนายน 2559

      
 

     มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดวงมโหรีเครื่องเดี่ยว ระดับอุดมศึกษา ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ่วงรางวัลพิเศษอีกเพียบ หวังสร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ไม่ทอดทิ้งดนตรีไทย
 
  ผศ.ไชยวุธ โกศล ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดดนตรีไทย ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559 ประเภทวงมโหรีเครื่องเดี่ยว ระดับอุดมศึกษา เพลงเขมรปี่แก้ว 3 ชั้น ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท จาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ซึ่งนักศึกษา มรภ.สงขลา สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลพิเศษอื่นๆ อีก ได้แก่ รางวัลนักดนตรีไทยดีเด่น ประเภทขับร้อง นายศิริชัย เวชกุล ซอสามสาย นายพัทธดนย์ สัมฤทธิ์ ระนาดทุ้มมโหรี นายวรพล ธานีรัตน์ โทน-รำมะนา นายเอกรักษ์ นุราช โหม่ง นายทนงศักดิ์ รัตนพันธ์ ฉาบเล็ก น.ส.กิ่งกาญจน์ ถิกิจ นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดเดี่ยวจะเข้ ระดับอุดมศึกษา เพลงจีนขิมใหญ่ 2 ชั้น โดย นายจักรกฤษ โยมเนียม รับโล่รางวัลจากผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

 
  ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีไทย กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้มีนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วม 14 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมวงและฝึกซ้อม 4 คน ได้แก่ ผศ.ไชยวุธ โกศล อ.บรรเทิง สิทธิแพทย์ อ.รัชวิช มุสิการุณ และ อ.สุณิสา ศิริรักษ์ รางวัลที่ได้มาถือเป็นความภูมิใจของทางโปรแกรมฯ สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สามารถสร้างนักศึกษาและผลิตบัณฑิตทางดนตรีไทยที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพด้านดนตรีไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความมานะพยายาม ความตั้งใจ ความสามัคคีและความเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันฝึกซ้อมจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องการรวมตัวนักดนตรี เพราะเป็นการจัดในช่วงปิดภาคเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่กลับบ้าน บางคนมีงานไปเล่นดนตรีกับคณะหนังตะลุง คณะโนราโรงครู แต่นักศึกษาก็จัดการโทรตามกันมา เครื่องไหนขาดก็หาคนที่พอเล่นได้มาเสริมให้เต็มวง

 
  “อุปสรรคอีกอย่างคือ ด้วยความที่เป็นงานด่วนเราจึงไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ทีแรกจะไม่ส่งแล้ว จนสุดท้ายก่อนประกวดสักอาทิตย์ นักศึกษามาบอกว่ารวมตัวกันได้แล้วจะขอไปประกวด ตนจึงประสาน นายวีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ของบประมาณสนับสนุน ซึ่งต้องขอขอบคุณ ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณเป็นค่าเช่าเหมารถบัสและค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับนักศึกษาในการไปประกวด รวมทั้งขอบคุณสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. ที่อนุเคราะห์จัดหาที่พักให้ นักศึกษาของเราแม้จะมีจำนวนน้อย เป็นกลุ่มคนเล็กๆ ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่ แต่ก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทุกคนทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ เราในฐานะครูเมื่อได้เห็นความตั้งใจอย่างนี้แล้วรู้สึกชื่นชมต่อลูกศิษย์ คิดว่าเด็กๆ เหล่านี้จะสามารถจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน”
   ผศ.ไชยวุธ กล่าวและว่าปัจจุบันเยาวชนให้ความสนใจต่อดนตรีไทยค่อนข้างน้อย เด็กหลายคนยังไม่รู้จักเครื่องดนตรีไทย ไม่รู้จักวงดนตรีไทย และแน่นอนที่สุดไม่รู้จักเพลงไทย แต่ต้องย้อนถามกลับมาว่าเพราะเหตุใดเด็กจึงไม่ค่อยรู้จักดนตรีไทย คิดว่าเหตุผลสำคัญมากที่สุดน่าจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับดนตรีไทย สังเกตได้ว่ากิจกรรมทางดนตรีไทยมีน้อย เด็กหาโอกาสที่จะดู จะฟังดนตรีไทยได้ยาก ต่างจากดนตรีสากลที่เปิดกรอกหูเราอยู่ทุกวัน เราย่อมคุ้นเคยกับดนตรีสากลมากกว่าอยู่ดี ดังนั้นหากสร้างโอกาส สร้างสถานการณ์ให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสดนตรีมากขึ้น ทั้งการเรียนในระบบโรงเรียน กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมทางสังคม เพิ่มโอกาสให้ดนตรีไทยได้เข้าไปอยู่ในสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เด็กๆ รวมทั้งคนทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับดนตรีไทยไปเอง ในที่สุดดนตรีไทยก็จะอยู่ในวิถีชีวิต อยู่ในความรู้สึก ความเข้าใจ ความซาบซึ้ง ความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมไทยก็จะเกิดขึ้นเอง ขอฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่ดูแลด้านนโยบายให้สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดนตรีให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้ดนตรีมีที่ยืน มีที่เล่น มั่นใจได้เลยว่าดนตรีไทยจะคงอยู่คู่สังคมไทย ไม่สูญหายไปอย่างแน่นอน
 
ด้าน นายจักรกฤษ โยมเนียม นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีไทย กล่าวว่า ไม่คาดหวังว่าจะได้รางวัล การประกวดดนตรีไทยในครั้งนี้ถือเป็นเวทีใหญ่ที่สุดที่ได้เข้าร่วม ตนและเพื่อนๆ ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 1 อาทิตย์ เมื่ออยู่บนเวทีพยายามทำให้ดีที่สุด เพราะกรรมการจะดูจากทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ ความพร้อมเพรียงในการแสดง และที่สำคัญคือความไพเราะทางดนตรี
 
  นายพัทธดนย์ สัมฤทธิ์ นักศึกษาดนตรีไทยอีกคนหนึ่ง กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คุ้มค่าที่พยายามฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลาหลายปีกว่าจะมีวันนี้ ถือเป็นความสำเร็จสูงสุดของชีวิต จากนี้ไปสิ่งที่ยากกว่าคือการรักษาแชมป์ไว้ให้ได้ ดังนั้นจึงต้องหมั่นฝึกซ้อมเพื่อรักษามาตรฐาน ตนอยากเป็นครูสอนดนตรีเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง
 
  ขณะที่ น.ส.สิรินดา พรหมสถิต นักศึกษาผู้เป่าขลุ่ยเพียงออให้กับวง กล่าวว่า ตอนนี้ผู้หญิงเลือกเรียนดนตรีไทยน้อยลง จำนวนนักศึกษาที่สนใจเรียนด้านนี้ก็ดูเหมือนจะน้อยลงเรื่อยๆ อยากให้เยาวชนหันมาเรียนดนตรีไทยกันเยอะๆ ซึ่งโปรแกรมวิชาดนตรีไทยของ มรภ.สงขลามีศักยภาพในการเรียนการสอนไม่ด้อยไปกว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆ
 
  นายเทพธาดา สิทธิแพทย์ ผู้ตีระนาดเอกมโหรี กล่าวว่า มรภ.สงขลามีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษามีโอกาสได้สั่งสมประสบการณ์ทางดนตรีนอกห้องเรียน อาทิ งานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา งานแสดงดนตรีไทยที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก และได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างดีมาก 

 
 

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
205 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์