นักวิจัยจุฬาฯ ผลิตถุงพลาสติกชีวภาพ
  ข่าวทั้งหมด
13 มิถุนายน 2559

      

 

            ถุงพลาสติกชีวภาพ หรือ GardenFresh สามารถยืดอายุพืชผลสดได้นาน 2-10 เท่าหลังใช้งานเสร็จ เมื่อฝังกลบในดินจะสามารถย่อยสลายหมดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้ำตามธรรมชาติภายในเวลา 4 เดือน ไม่สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมโลกช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตลอดระยะเวลาที่เก็บถนอมคุณค่าทางโภชนาการของพืชผลสดและเพิ่มขีดความสามารถในการยืดอายุพืชผลสด ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ลดปัญหาพืชผักผลไม้สดเน่าเสียง่าย

 

            รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าทีมคิดค้นถุงพลาสติกชีวภาพเปิดเผยว่า นวัตกรรมถนอมอาหารดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อผลิตปริมาณให้ได้มากขึ้นตามความต้องการของเกษตรกรและผู้ส่งออก จากการศึกษาการยืดอายุเห็ดฟางโดยถุงพลาสติกชีวภาพนำไปสู่การศึกษาการยืดอายุพืชผลสดหลายๆชนิด โดยเฉพาะชุดอาหารพร้อมปรุง เช่น ชุดส้มตำ ชุดต้มยำซึ่งมักเป็นผักที่มีการถูกตัดแต่งแล้ว ทำให้เน่าเสียง่ายถุงพลาสติกชีวภาพนี้ช่วยขยายอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้นเนื่องจากการเก็บรักษาคุณภาพในถุงพลาสติกย่อยสลายมีศักยภาพที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบกับพืชหลายชนิด ขณะนี้ทีมงานได้พัฒนาถุงพลาสติกชีวภาพอีกสูตรที่เหมาะกับการยืดอายุมะม่วงโดยเฉพาะ นานขึ้นถึง 4 สัปดาห์ เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส และเมื่อนำออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน มะม่วงน้ำดอกไม้มีการสุกปกติ และไม่พบการเน่าเสียของผลมะม่วงเลย

 

            รศ.ดร.อนงค์นาฏกล่าวเพิ่มเติมว่า จุฬาฯ ได้จัดตั้งสวนนวัตกรรมอาหารสีเขียว (CU Green Food Innovation Park) ที่จังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นจุดนัดพบของมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยด้านอาหารเกษตร และกลุ่มธุรกิจ SME ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายความรู้และร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตอาหารและผลิตบุคลากรเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายจะเป็นต้นแบบเทคโนโลยีสะอาด แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน และสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายคณะจากจุฬาฯ เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรมด้านโภชนาการ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารและศักยภาพของผลิตของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากCU Green Food Innovation Park ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวน้ำสุโขทัยพร้อมทานในบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากฟิล์มที่มีคุณสมบัติพิเศษน้ำเห็ดถั่งผสมเจียวกู้หลานและอินนูลิน และ ซอสสเต๊ก รวมถึงนวัตกรรมการยืดอายุการเก็บอาหารโดยการใช้แผ่นฟิล์มที่ย่อยสลายได้และเทคโนโลยีอื่นๆ

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/51872

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
207 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์