ปท.วารสารศาสตร์ มธ.ได้ทุนรัฐบาลเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มอสโก
  ข่าวทั้งหมด
10 มิถุนายน 2559

      

 

เด็กเก่งแอดมิสชั่นส์59

     สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา 6 ราย ได้แก่ 1.นายชยานันต์ คำหอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 91.89 คะแนน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 2.น.ส.ชนนิกานต์ แซ่ลี้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 89.35 คะแนน คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.น.ส.พิชยา โอภาสเสถียร โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา 87.35 คะแนน คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มธ. 4.นายณัฐชนน ลำจวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 85.83 คะแนน คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) จุฬาฯ 5.น.ส.สุภิดา อึ้งอร่าม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 85.63 คะแนน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาฯ และ 6.นายภาสชัย แก้วสนธิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 84.76 คะแนน คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) จุฬาฯ

     นางระพีพรรณ คำหอม มารดานายชยานันต์ หรือน้องเต้ย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ ร้อยละ 91.89 กล่าวว่า รู้สึกดีใจ แต่ตอนนี้นายชยานันต์กำลังเรียนภาษาอยู่ที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เนื่องจากได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเรียนค่อนข้างหนัก จึงกลับมาสมัครแอดมิสชั่นส์ในปีนี้ใหม่อีกครั้ง ก็ยังไม่ทราบว่าลูกจะตัดสินใจกลับมาเรียนหรือไม่ แต่ครอบครัวก็พร้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเลือกเรียนด้านใด เพราะถือว่าเป็นความสุขของลูก และเป็นอาชีพในอนาคต หากจะกลับมาเรียนในไทย ก็พร้อมชดใช้ทุนคืนให้กับรัฐบาลตามข้อกำหนดการรับทุน

     นางวิภาดา แซ่ลี้ มารดา น.ส.ชนนิกานต์ หรือน้องเคลียร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้คะแนนร้อยละ 89.32 กล่าวว่า ตอนนี้น้องเคลียร์เรียน และหาประสบการณ์เพิ่มเติมที่ญี่ปุ่น เมื่อรู้ข่าวว่าน้องสอบติดแอดมิสชั่นส์คณะนิติฯ จุฬาฯ ก็รู้สึกดีใจกับความสำเร็จในก้าวแรกของลูก ที่ผ่านมาครอบครัวเคยตั้งเป้าหมายให้ลูกเรียนคณะทันตแพทย์ เพราะพี่ชายของน้องก็จบแพทย์ และครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ในแวดวงด้านวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อลูกสาวเริ่มค้นหาตนเองพบว่ามีความสนใจทางด้านภาษามากกว่า ครอบครัวก็สนับสนุนให้เขาได้เรียนในสิ่งที่รัก น้องเคลียร์จึงเบนเข็มหันไปเรียนสายศิลป์-ภาษาแทน ซึ่งระหว่างเรียนพบว่าลูกสาวสนุก และตั้งใจขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อมีปัญหาติดขัดอะไรก็จะปรึกษาครอบครัวอยู่ตลอด

     น.ส.พิชยา หรือน้องพริตตี้ โรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มธ.ได้คะแนนร้อยละ 87.35 กล่าวว่า รู้สึกดีใจ เพราะเลือกไว้อันดับ 1 และที่เลือกเรียนภาษาอังกฤษเพราะมองว่าภาษาสำคัญ มีประโยชน์ ทำให้เรามีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้กว้างขึ้น ขณะเดียวกันตั้งใจจะเรียนวิชาภาษาจีนเป็นวิชาโทด้วย อนาคตอยากเป็นครู ทั้งนี้ ถือว่าตนเป็นเด็กเรียนดี ได้เกรดเฉลี่ย 3.96 ตั้งใจเรียนในห้องเรียน หากมีอะไรไม่เข้าใจก็จะสอบถามอาจารย์ และหมั่นทบทวนความรู้ เรียนกวดวิชาเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น เพราะอยากให้มีความรู้แน่นจริงๆ

     นายณัฐชนน หรือน้องธาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้คะแนนร้อยละ 85.83 กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจมากที่สามารถสอบติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เพราะอยากเป็นนักการทูต และที่บ้านก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ตนถือว่าเป็นเด็กที่เรียนอยู่ในระดับปานกลาง เกรดเฉลี่ย 3.5 เคล็ดลับที่ทำให้สามารถสอบติดแอดมิสชั่นส์ หลักๆ เป็นเพราะตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากที่สุด อ่านทบทวนความรู้นอกห้องเรียน และขยันทำแบบฝึกหัด มีเรียนพิเศษบ้างในวิชาที่ไม่ค่อยชำนาญ คือวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้อยากฝากให้น้องๆ ทุกคนตั้งใจเรียน เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จและสอบติดมหาวิทยาลัยที่อยากเรียนเช่นเดียวกับตนเอง

     น.ส.สุภิดา หรือน้องแพรว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จุฬาฯ ได้คะแนนร้อยละ 85.63 กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และภูมิใจกับตัวเองมาก เพราะมุ่งมั่น และตั้งใจเรียนมาตลอด เลือกคณะพาณิชยศาสตร์ฯ เพราะชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ผ่านมาได้ศึกษาพื้นฐานด้านการบัญชีเพิ่มเติมบ้าง ไม่ว่าจะเป็นค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง หรือสอบถามรุ่นพี่ที่เรียนในสาขานี้ เป้าหมายในอนาคตขณะนี้ยังไม่ได้คิด แต่จะตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่แล้วค่อยๆ มองหาช่องทาง โดยตัวเลือกหนึ่งคือนักตรวจสอบบัญชี อยากฝากถึงน้องๆ ทุกคนที่กำลังเตรียมตัวแอดมิสชั่นส์ในปีหน้า ขอให้ตั้งใจเรียนในทุกวิชาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานความเข้าใจ และหากเราตั้งใจ เข้าใจในสิ่งที่เรียนแล้ว ก็เชื่อว่าจะทำข้อสอบได้แน่นอน

     นายภาสชัย หรือน้องหมีพูห์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ได้คะแนนร้อยละ 84.67 กล่าวว่า รู้สึกแปลกใจเพราะไม่ตั้งเป้าว่าจะสอบติดอันดับ 1 ของคณะจิตวิทยา ที่เลือกเรียนเพราะอยากเข้าใจผู้อื่นๆ มากขึ้น จากที่ได้ปรึกษาและขอคำแนะนำจากรุ่นพี่ รู้ว่าคณะนี้เรียนเกี่ยวกับพวกสถิติ การทำงานของสมอง กระบวนการคิดของมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษา สำหรับเคล็ดลับในการเรียนนั้น จะเน้นการเรียนในห้องเรียนและอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ทบทวนข้อสอบเก่า ส่วนการเรียนพิเศษนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องเรียน เพื่อได้ทักษะ หรือเทคนิคการทำโจทย์นอกเหนือจากห้องเรียน และได้เกรดเฉลี่ย 3.85 ความใฝ่ฝันของตนคืออยากเป็นนักจิตวิทยาด้านให้การปรึกษา

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/162493

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
185 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์