สื่อการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
  ข่าวทั้งหมด
10 มิถุนายน 2559

      
หยุดกังวลกับหนังสือด้วยสื่อ 3D Anatomy

 

     
 
AR Anatomy อีกหนึ่งผลงานการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการศึกษาในยุคดิจิตอล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และจดจำบทเรียนพื้นฐานวิชากายวิภาคศาสตร์ให้เด็กไทยด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
 
การอ่านหนังสือเป็นช่องทางในการสะสมความรู้ที่ง่ายที่สุด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้คนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะยังไม่สูงมากนัก และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าการอ่านหนังสือประเภทตำราเรียน หรือความรู้วิชาการนั้นมีผู้ให้ความสนใจค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเทียบกับหนังสือประเภทอื่นๆ โดยปัจจัยหลักเกิดจากการไม่มีเวลา ชอบดูโทรทัศน์ ไม่ชอบอ่านหนังสือ รวมถึงการอ่านหนังสือไม่ออก 

  
เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการอ่านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสื่อดิจิตอล หรือหนังสือที่มาในรูปแบบ e-book ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ น.ส.ศญาดา ก่อกิจความดี จากกลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ และนายปัณณวิชญ์ คำต่าย กลุ่มวิชาเอกดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีมีเดีย โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ร่วมกันพัฒนาผลงาน “สื่อการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง” ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ กายวิภาคศาสตร์ในรูปแบบสามมิติโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือน (Augmented Reality) ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์ที่ชื่อว่า AR Anatomy โดยใช้ร่วมกับโปสเตอร์ประกอบการแสดงผลที่เป็นภาพสรีระร่างกายของมนุษย์ ซึ่งมีการทำ Marker ไว้ในจุดที่ต้องแสดงรายละเอียดของสรีระส่วนต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
 
“เมื่อขึ้นปีสองได้เริ่มเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องท่องจำคำศัพท์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก จำได้ว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าไม่อยากอ่านหนังสือเพราะตัวหนังสือมากและเล่มหนา จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือ โดยมีแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยแทนที่จะต้องอ่านหนังสือเล่มหนาที่มีแต่ตัวหนังสือจำนวนมาก ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นานทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยากอ่านหนังสือ” ศญาดา กล่าว  
 
ทางด้านปัณณวิชญ์ อธิบายถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่น AR Anatomy ว่าเริ่มด้วยเปิดแอพฯ แล้วเพียงนำไปส่องลงบนตำแหน่งต่างๆ บนโปสเตอร์ซึ่งมี marker อยู่แล้ว แอพฯ จะมีการแสดงภาพ 3 มิติขึ้นโดยแสดงรายละเอียดของอวัยวะนั้นๆ ทั้งภาพ คำศัพท์ และเสียงพูด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการจดจำและการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

 
“ผู้ใช้สามารถแยกดูอวัยวะในระบบต่างๆ ได้ทีละระบบตามหลัก anatomy 11 ระบบ อาทิ ระบบกระดูก ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ และระบบหัวใจที่เราทำเป็นแอนิเมชั่นแสดงให้เห็นจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อสร้างความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้นภาพสามมิติที่ปรากฏบนแอพฯ ยังสามารถซูมเข้าไปดูอย่างละเอียดได้หากไม่มีเงาหรือสิ่งใดมาบดบัง marker บนโปสเตอร์ ส่วนโมเดลภาพสามมิติที่ปรากฏบนแอพฯ นั้นยังสามารถหมุนดูในมุมต่างๆ ได้ถึง 360 องศา”  
 
ปัณณวิชญ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้มีการนำแอพฯ ดังกล่าวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่เริ่มเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ในระดับพื้นฐานพบว่า แอพพลิเคชั่นดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนกายวิภาคสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนให้ดีขึ้นได้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและสามารถจดจำสิ่งที่กำลังเรียนอยู่ได้มากยิ่งขึ้นโดยการมองเห็นภาพ 3 มิติ ช่วยให้จดจำตำแหน่งของอวัยวะได้ง่ายและจดจำคำศัพท์กายวิภาคได้ดีขึ้นผ่านการฟังและพูดตามเสียงจากแอพพลิเคชั่น  

 
อย่างไรก็ตามแอพฯ ดังกล่าวยังไม่มีให้ดาวน์โหลดใน Play Store ของระบบแอนดรอยด์โดย ศญาดา กล่าวทิ้งท้ายว่าผลงานนี้กำลังจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีข้อมูลที่ละเอียด และสมบูรณ์แบบมากขึ้น จากการเรียนรู้คำศัพท์ในระดับพื้นฐานจะถูกพัฒนาขึ้นจนกระทั่งแพทย์สามารถใช้งานแอพฯ ดังกล่าวได้ และนอกจากนั้นจะพัฒนาให้การแสดงภาพ 3 มิติของอวัยวะต่างๆ เป็นแอนิเมชั่นได้ทั้งหมด รวมทั้งปรับปรุง marker ให้มีประสิทธิภาพ และแม่นยำมากขึ้น

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
285 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์