สั่งปลดอธิการบดี ม.สุโขทัย ชัยเลิศขู่ฟ้อง งงโดนสอยเผยขัดแย้งนายกสภาฯ
  ข่าวทั้งหมด
10 มิถุนายน 2559

      

สั่งปลดอธิการบดี ม.สุโขทัย ชัยเลิศขู่ฟ้อง งงโดนสอยเผยขัดแย้งนายกสภาฯ

          สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปลดฟ้าผ่า อธิการบดี "ชัยเลิศ พิชิตพรชัย" ขณะที่เจ้าตัวงงไม่รู้เหตุผล แต่ยอมรับทำงานขัดแย้งกับนายกสภาฯ มาตลอด เตรียมฟ้องศาลปกครอง ข้องใจคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายแย้มเคยทำหนังสือถึง "ดาว์พงษ์" ให้ตรวจสอบการทำงานของ  นายกสภาฯ-กรรมการสภา  มสธ. และฝ่ายบริหาร
          เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้มีการประชุมวาระพิเศษและได้มีหนังสือคำสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 9/ 2559 เรื่องถอดถอนอธิการบดี โดยระบุว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีมติและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 (นัดพิเศษ)เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2559 สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติด้วยเสียงข้างมาก ให้ถอดถอน รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ออกจากตำแหน่งอธิการบดี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป ลงชื่อ รศ.ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์ นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          ด้าน รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ กล่าวว่า ไม่ทราบสาเหตุการปลดจากตำแหน่งเพราะไม่มีการระบุสาเหตุใด และในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ก็เป็นการประชุมลับ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วม แต่ที่ผ่านมาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงไม่เคยให้เข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ ดังนั้นเห็นว่าการถอดถอนครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และที่ผ่านมาไม่ได้มีพฤติกรรมทุจริตไม่ได้กระทำผิดวินัยร้ายแรง อย่างไรก็ตามเคารพมติสภาฯ แต่จะฟ้องศาลปกครอง เพื่อปกป้องสิทธิและคำสั่งสายฟ้าฟาด โดยไม่ชี้แจงเหตุผลก็ไม่น่าจะถูกต้องตามกฎหมาย
          ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ผ่านมามีข้อขัดแย้งกับ นายกสภา มสธ. หรือกรรมการสภาฯ หรือไม่ รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ กล่าวว่า ในช่วงเวลา 1 ปีครึ่ง ที่ รศ.ดร.องค์การ เป็นนายกสภาฯ ตนก็ขัดแย้งกันกับนายกสภาฯ ตลอด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา ตนก็ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของนายกสภามสธ. และสภา มสธ. รวมทั้งฝ่ายบริหาร มสธ.ซึ่งก็รวมตนด้วย เพื่อให้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
229 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.26  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์