หารือกับประธานหอการค้าออสเตรเลีย
  ข่าวทั้งหมด
9 มิถุนายน 2559

       หารือกับหอการค้าออสเตรเลีย

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Ms. Alex Cullum ประธานหอการค้า เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องรับรองจันทรเกษม


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ ได้ขอให้บริษัทของออสเตรเลียซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยจำนวนประมาณ 180 บริษัท รับนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยเข้าไปฝึกงานระบบทวิภาคีให้มากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของไทย ในขณะเดียวกันต้องการให้นักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยไปฝึกงานที่ออสเตรเลียให้มากขึ้น

ประธานหอการค้าออสเตรเลีย กล่าวว่า บริษัทของออสเตรเลียในประเทศไทยมีความพร้อมและยินดีที่จะรับนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยไปฝึกงานให้มากขึ้น โดยอาจจะเป็นการจับคู่กันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทยกับบริษัทของออสเตรเลีย ในส่วนของการรับนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยไปฝึกงานในบริษัทที่ออสเตรเลียนั้น อาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่จะต้องนำไปพิจารณาประกอบด้วย เช่น การขอวีซ่า ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น

นอกจากนี้ หอการค้าออสเตรเลียมีความต้องการร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศทั้งสอง


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
9/6/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
183 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.71  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์