เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เยี่ยมคารวะ
  ข่าวทั้งหมด
9 มิถุนายน 2559

      

                  รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายพอล โรบิลลียาร์ด (H.E. Mr. Paul  Robilliard) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ วันพุธที่ ๘ มิถุนายน   ๒๕๕๙  ณ ห้องรับรองจันทร์เกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 

ในการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้เพื่อหารือด้านการศึกษาและการพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่งความร่วมมือในด้านภาษาอังกฤษ ฝ่ายออสเตรเลียจะเข้ามาสนับสนุนไทยในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดทำ แผนการทำงาน (Work Plan) เพื่อให้แถลงการณ์ร่วมประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ยังได้กล่าวถึง การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๔ (Australia-Thailand Joint Working Group on Education and Training Meeting : JWG) ณ กรุงแคนเบอร์ร่า และนครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ธันวาคม ๒๕๕๘ซึ่ง คณะผู้แทนไทยและออสเตรเลียได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนนโยบายและการดำเนินการด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ

 

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้ส่งแผนการทำงาน Work Plan ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการแล้ว หากมีข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ให้ประสานงานกับผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ เพื่อประสานกับทางออสเตรเลียต่อไป

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
195 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์