กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาตรการจูงใจลดเบี้ยปรับ 100%
  ข่าวทั้งหมด
9 มิถุนายน 2559

      

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาตรการจูงใจลดเบี้ยปรับ 100% ให้กับลูกหนี้ค้างชำระทุกกลุ่มที่มีความประสงค์จะปิดบัญชี

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาตรการจูงใจลดเบี้ยปรับ 100% ให้กับลูกหนี้ค้างชำระทุกกลุ่มที่มีความประสงค์จะปิดบัญชี โดยเฉพาะผู้ที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจะได้รับประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
          ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนได้มีมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ปิดบัญชี โดยจะลดเบี้ยปรับ 100% ให้กับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระและมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2559 มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กองทุนได้จัดโครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์กร นายจ้าง ที่ทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้พนักงานที่เป็นผู้กู้ยืม โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล และหักเงินเดือนส่งคืนกองทุน แต่โครงการดังกล่าวไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้กู้ยืม ที่ไม่ได้สังกัดองค์กร นายจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีความประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชี
          กองทุนจึงได้เสนอมาตรการดังกล่าวให้คณะกรรมการ กยศ. พิจารณา เพื่อจูงใจผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ทุกคน ได้รับสิทธิแม้จะไม่ได้สังกัดองค์กร นายจ้าง โดยจะมีส่วนลดเบี้ยปรับให้เฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะปิดบัญชีเท่านั้น ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในเดือนกรกฎาคมนี้อีกด้วย
          ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถยื่นความจำนงโดยการติดต่อมาที่ กยศ. Call Center 0-2016-4888 เพื่อนัดหมายวันที่ต้องการชำระหนี้ และรับทราบนัดชำระหนี้ปิดบัญชีดังกล่าว

          ที่มา: www.thainews.prd.go.thแหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
208 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์