โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
  ข่าวทั้งหมด
8 มิถุนายน 2559

      

 

     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักวานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักฯ และ ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์ นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี
     กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญต่อการสร้างทักษะชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเยาวชน ประกอบด้วย ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา คิดสร้างสรรค์ สื่อสารเป็น รู้จักปรับตัวในอนาคตและทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้ครูผู้สอนให้ความสำคัญและนำคู่มือไปใช้ในวิชา ทั้งวิชาลูกเสือและวิชาอื่นๆ โดยมุ่งผลให้เกิดการสร้างทักษะที่แท้จริงแก่ผู้เรียน ในการออกแบบคู่มือเป็นการออกแบบการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และดึงสถานการณ์ปัจจุบันข้ามาอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ เป้นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการติดอาวุธทางทักษะชีวิต ให้กับเด็กตั้งแต่ต้น รวมถึงการสร้างความรู้ทางเมืองที่ดีในสังคม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
303 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์