(Update) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560)
  ข่าวทั้งหมด
7 มิถุนายน 2559

      

Download เอกสารทั้งหมด 18 ไฟล์ ที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ



สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.
โทร 02-6285638 ต่อ 1202




แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
182 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf 1. ส่วนปก สารบัญ คำนำ.สาระสำคัญ.pdf   
  .pdf 2. ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2.pdf   
  .pdf 3. ส่วนที่ 3 (ปก) .pdf   
  .pdf 4. แผนงบบุคลากร .pdf   
  .pdf 5.(ปก) แผนพื้นฐาน.pdf   
  .pdf 6. แผนพื้นฐาน ปรับ 240559 (เสนอเห็นชอบ).pdf   
  .pdf 7. แผนยุทธศาสตร์.pdf   
  .pdf 8. แผนยุทธศาสตร์.ยุทธ 1xls.pdf   
  .pdf 9. แผนยุทธศาสตร์. ยุทธ 2xls.pdf   
  .pdf 17.แผนผังปี 60.pdf   
  .pdf 9.3 ภาคผนวก อักษรย่อ.pdf   
  .pdf 10.แผนยุทธศาสตร์ ยุทธ 4.pdf   
  .pdf 11.แผนยุทธศาสตร์.ยุทธ 5pdf.pdf   
  .pdf 12. แผนยุทธศาสตร์.ยุทธ6pdf.pdf   
  .pdf 13.แผนยุทธศาสตร์ ยุทธ 9.pdf   
  .pdf 14.แผนยุทธศาสตร์. ยุทธ 10xls.pdf   
  .pdf 15. ส่วนที่ 4 การนำแผนสู่ปฏิบัติ.pdf   
  .pdf 16. 9.2 ภาคผนวก 2 ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลฯ .pdf   
  .xls แผนยุทธศาสตร์.xls   




 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.70  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์