การศึกษาเขตพื้นที่สูงชายแดนภาคเหนือ
  ข่าวทั้งหมด
4 มิถุนายน 2559

       ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการกลางชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมในครั้งนี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ ระดับจังหวัดของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รวมทั้งได้รับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคด้านการอ่าน การเขียน บริบท ข้อจำกัด และแนวทางแก้ไขของแต่ละเขตที่ได้ดำเนินการ อาทิ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นำเสนอโดยนายนภดล โป่งอ้าย ศึกษานิเทศก์, สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นำเสนอโดยนางทิพวัลย์ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์, สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำเสนอโดยนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตลอดจนผู้แทนจาก สพป.เชียงราย เขต 2 และ สพป.ตาก เขต 2 ตามลำดับ


ภาพถ่าย : คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ได้รับทราบและเข้าใจถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนครู ผู้บริหารเขตในแต่ละระดับ ข้อจำกัดต่าง ๆ แต่จะไม่มีการจนแต้ม ต้องค่อยคิดแก้ไข และมั่นใจว่าการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เหล่านี้ต้องดำเนินการได้ กระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทอดทิ้ง พร้อมทั้งฝากให้ระมัดระวังในเรื่องของชุมชน โดยใช้กุศโลบายในการสื่อสารสร้างความร่วมมือจากประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดี


ขอบคุณ : ข้อมูลจากคุณกรศิริ กรองสุดยอด
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
4/6/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
182 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.71  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์