มติโยกย้าย ผอ.โรงเรียน 30 ราย
  ข่าวทั้งหมด
30 ตุลาคม 2551

      

มติโยกย้าย ผอ.โรงเรียน 30 ราย
Source - เว็บไซต์สยามรัฐ (Th)

 

          วันที่ 29 ต.ค.51 ผู้สื่อข่าวรายงานในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กรุงเทพมหานครเขต 2 ครั้งที่ 15/2551 ที่ประชุมได้มีมติให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 ราย ดังนี้

          นายเกษม สดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ.รร.) ฤทธิยะวรรณาลัย ไปเป็นผอ.รร.สตรีวิทยา 2

          นายเฉลิมชัย จันทรมิตรี ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ไปเป็น ผอ.รร.ฤทธิยะวรรณาลัย

          นายบันลือชัย ผิวสานต์ ผอ.รร.วิสุทธิกษัตรี สพท.สมุทรปราการ เขต 1 ไปเป็น ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

          นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์ ผอ.รร.สารวิทยา ไปเป็น ผอ.โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาน้อมเกล้า

          นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ผอ.รร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม ไปเป็น ผอ.รร.สารวิทยา

          นายชัยณรงค์ เทียนสีม่วง ผอ.รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพท.ชัยภูมิ เขต 1 ไปเป็น ผอ.รร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม

          นายธงชัย นิยโมสถ ผอ.รร.บุรีรัมย์พิทยาคม สพท.บุรีรัมย์เขต 1 ไปเป็น ผอ.รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

          นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ ผอ.รร.ราชดำริ ไปเป็น ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

          นายจีระศักดิ์ จันทุดม ผอ.รร.พรตพิทยพยัต ไปเป็น ผอ.รร.ราชดำริ

          นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผอ.รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.พรตพิทยพยัต

          นายสหชัย สาสวน ผอ.รร.สีดาวิทยา สพท.นครราชสีมา เขต 6 ไปเป็นผอ.รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี) 4

          นางพรพิมล พรชนะรักษ์ ผอ.รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ไปเป็น ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

          นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผอ.รร.พิบูลอุปถัมภ์ไปเป็น ผอ.รร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

          นายวุฒิ เนยเขียว ผอ.รร.บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ไปเป็น ผอ.รร.พิบูลอุปถัมภ์

          นายศิลปชัย ศิลวัตร ผอ.รร.วัดอุทัยธาราม ไปเป็น ผอ.รร.บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

          นายธนากร พัฒนครู รองผอ.รร.สารวิทยา ไปเป็น รอง ผอ.รร.สตรีวิทยา 2

          นายวีระวงศ์ ศิลป์อุดม รอง ผอ.รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ไปเป็น รอง ผอ.รร.สารวิทยา

          นายพิรัฐ มีสวัสดิ์ รอง ผอ.รร.พรตพิทยพยัต ไปเป็น รอง ผอ.รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

          นายระพินธ์ ชูศรี รอง ผอ.รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 ไปเป็นรอง ผอ.รร.หอวัง

          ว่าที่ ร.ต.อุดม ถุงทรัพย์ รอง ผอ.รร.วมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ไปเป็น รอง ผอ.รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2

          นายชวิศ จิตปุณยะพงศ์ รอง ผอ.รร.วัดราชาธิวาส สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ไปเป็น รอง ผอ.รร.ราชวินิตบางเขน

          นางสาวจุฑาธินี สิงหรัญ รอง ผอ.รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ไปเป็น รอง ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

          นายปราโมทย์ มะโนปา รอง ผอ.รร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ไปเป็น รอง ผอ.รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

          นายณฐพงศ์ ปรัชญาอภิพันธ์ รอง ผอ.รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ไปเป็น รอง ผอ.รร.สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

          นายจิรศักดิ์ ใจเย็น รอง ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ไปเป็น รอง ผอ.รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง

          นายณัฐพล สุคนธวงศ์ รอง ผอ.รร.พรตพิทยพยัต ไปเป็น รอง ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา

          นางสาวดุษฎี ประทีบพรศักดิ์ รอง ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ไปเป็น รอง ผอ .รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

          นายสุธี สายสิน รอง ผอ.โรงเรียนพรตพิทยพยัต ไปเป็น รอง ผอ.รร.เทพลีลา

          นายผจญ โพธิราช รอง ผอ.รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4 ไปเป็น รอง ผอ.รร.ฤทธิยะวรรณาลัย

          นายวรพล คงรอด รอง ผอ.รร.พรตพิทยพยัต ไปเป็น รอง ผอ.รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน--จบ--

 

          ที่มา: http://www.siamrath.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เว็บไซต์สยามรัฐ
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์