Social Innovation for Social Enterprise
  ข่าวทั้งหมด
18 พฤษภาคม 2559

      

บรรยาย Social Innovation for Social Enterprise


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง "Social Innovation for Social Enterprise : from idea to implementation" เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รมช.ศึกษาธิการ บรรยายตอนหนึ่งว่า นิยามของคำว่า "วิสาหกิจทางสังคม นวัตกรรมทางสังคม และการประกอบการทางสังคม" เป็นคำที่มีความหมายแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของการนำมาใช้ อีกทั้งเราจะต้องพิจารณาถึงการนำระบบสังคมนิยมหรือระบบทุนนิยมมาประยุกต์ใช้ในสังคม เนื่องจากในอดีตทุนนิยมจะทำงานได้ดีในเชิงการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ในขณะที่สังคมนิยมจะมีแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบอื่น

ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการผสมผสานระหว่างสังคมนิยมและทุนนิยม ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้เป็นเพียงหนทางเท่านั้น ปลายทางหรือเป้าหมายของการดำเนินการ คือ การยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้อยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการประกอบการทางสังคม (Social Enterprise) คือ กระบวนการที่ดีที่สุดของการบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว

ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือการประกอบการที่มีความทันสมัยนั้น ปัจจุบันมีกำลังพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถอนุมัติหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทำหน้าที่เพียงรับทราบและกำกับดูแลหลักสูตรต่าง ๆ ในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งจะทำให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรที่มีความทันสมัยในโลกยุคปัจจุบันได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปอรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
18/5/2559
ขอบคุณภาพประกอบ : เว็บไซต์ มศว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
178 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.74  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์