FIFA 11 for Health" in Thailand
  ข่าวทั้งหมด
10 พฤษภาคม 2559

       "FIFA 11 for Health" in Thailand

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) - พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมครูพลศึกษาตามโครงการ "FIFA 11 for Health" in Thailand เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 25 โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนจาก FIFA ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้

ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือที่ FIFA ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - กระทรวงสาธารณสุข - สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการลงนามความร่วมมือไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับเด็กนักเรียน เน้นอายุ 11-12 ปี หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน ด้วยการใช้ฟุตบอลเป็นสื่อ นอกเหนือจากการที่เด็กไทยจะได้พัฒนาทักษะฟุตบอลมากขึ้น โครงการดังกล่าวยังก่อให้เกิดความสุขถึงผู้ปกครอง และสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ฝากให้ครูกลุ่มนี้ได้ใช้ระยะเวลาการอบรมทั้ง 5 วันอย่างเต็มที่ เพื่อนำความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยต่อไป

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยในเบื้องต้นได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมครูพลศึกษาในโรงเรียนนำร่องของไทย 16 โรงเรียน จำนวน 32 คน ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้เป็น "Train the Trainer" ซึ่งครูที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก FIFA และจะกลายเป็นทีมหลักของไทยเพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนและนักเรียนทั่วประเทศต่อไป โดย FIFA ตั้งเป้าขยายผลให้สามารถเข้าถึงเด็กกว่า 1 ล้านคน ภายในปี ค.ศ.2019

ถือเป็นความภูมิใจที่ FIFA คัดเลือกประเทศไทยเป็นประเทศที่ 24 ของโลก และในลำดับที่ 4 ของทวีปเอเชีย ต่อจากศรีลังกา เมียนมา และกัมพูชา ที่เข้าร่วมโครงการนี้

สำหรับครูพลศึกษา 32 คน ที่เข้ารับการอบรมเป็น "Train the Trainer" ตามโครงการนำร่องของ FIFA ในครั้งนี้ มาจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ดังนี้

1. สพป.กรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนพญาไท
2.
สพป.นครปฐม เขต 1 คือ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
3. สพป.ปทุมธานี เขต 1 คือ
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
4. สพป.ชลบุรี เขต 1 คือ
โรงเรียนบ้านมาบกรูด
5.
สพป.ขอนแก่น เขต 1 คือ โรงเรียนบ้านม่วง
6.
สพป.นครราชสีมา เขต 1 คือ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
7.
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 คือ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
8.
สพป.พิษณุโลก เขต 1 คือ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญจั่นอนุสรณ์)
9.
สพป.เชียงราย เขต 1 คือ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
10.
สพป.ยะลา เขต 1 คือ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
11. สพม. 10 คือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
12.
สพม. 12 คือ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
13.
สพม. 15 คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
14.
สพม. 16 คือ โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
15.
สพม. 21 คือ โรงเรียนเซิมพิทยาคม จังหวัดหนองคาย
16.
สพม. 30 คือ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
10/5/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
178 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.68  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์