ความร่วมมือกับหอการค้าอเมริกัน
  ข่าวทั้งหมด
26 เมษายน 2559

       หารือกับผู้อำนวยการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ศึกษาธิการ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Ms. Judy Benn ผู้อำนวยการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้อง MOC

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือกับผู้อำนวยการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยครั้งนี้ ได้หารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและหอการค้าอเมริกันฯ ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 35 ปี โดยหอการค้าอเมริกันฯ ได้มีโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับไทยใน 3 โครงการหลัก คือ

- การให้ทุนการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาไทย ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาไทยในระดับชั้นต่าง ๆ จำนวนกว่าร้อยทุนต่อปี

- การช่วยเหลือดูแลโรงเรียนในประเทศไทย ลักษณะการดำเนินงานมีความคล้ายคลึงกับโรงเรียนประชารัฐ โดยภาคเอกชนเข้าไปให้ความช่วยเหลือและพัฒนาในสิ่งที่โรงเรียนมีความต้องการและขาดแคลน โดยในปี 2558 หอการค้าอเมริกันฯ ได้ทำการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ แล้วจำนวน 50 โรงเรียน

- โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (English Teaching Assistants) ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการร่วมกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยการนำชาวอเมริกันวัยหนุ่มสาวที่จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีมาประจำที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในต่างจังหวัดเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อเป็นผู้ช่วยสอนในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง ในขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ช่วยสอนได้เรียนรู้และรู้จักประเทศไทยมากขึ้น

นอกจากนี้ หอการค้าอเมริกันฯ ต้องการขยายผลโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษดังกล่าว ด้วยการเพิ่มจำนวนผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษจากเดิมปีละ 22 คน ให้มีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งหอการค้าอเมริกันฯ จะพิจารณาถึงการส่งผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษมาช่วย Core Trainers จำนวน 28 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (English Boot Camp) เพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพไปยังโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนตุลาคม 2559 เนื่องจากทางหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยต้องพิจารณาถึงเรื่องงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทอเมริกันในประเทศไทยกว่า 650 บริษัท และบริษัทเหล่านี้ได้ระดมงบประมาณในการสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
25/4/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
173 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.68  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์