“มทร.อีสาน”สุรินทร์ทุ่มพัฒนา“หอมมะลิ”
  ข่าวทั้งหมด
28 ตุลาคม 2551

      

“มทร.อีสาน”สุรินทร์ทุ่มพัฒนา“หอมมะลิ” ผลิตข้าวอินทรีย์ชั้นเยี่ยม-รุกวิจัยกลิ่นหอม
Source - ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

 

          สุรินทร์ - มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ โชว์ศักยภาพเป็นศูนย์กลางเรียนรู้และแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว"หอมมะลิอินทรีย์" ต้นแบบชั้นเยี่ยมของไทย เผยทุ่มพัฒนานานร่วม 10 ปีก่อนประสบผลสำเร็จได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์และข้าวสารหอมฯ อินทรีย์ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุดบริษัทส่งออกสนใจสั่งซื้อข้าวหอมฯ อินทรีย์ มทร.อีสานส่งออกตลาดโลก และเตรียมผลิต"ข้าวกาบ้า" คุณค่าทางอาหารสูง พร้อมเดินหน้าวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหอมของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อพัฒนาให้กลิ่นหอมนานคงทน
          ผศ.สาคร แสงสุวอ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดเผยว่า มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ทำการทดลองปลูกและพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์มานานร่วม 10 ปีในพื้นที่กว่า 200 ไร่ ภายในมหาวิทยาลัยฯ จนประสบความสำเร็จ ได้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้นดีคุณภาพสูง เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ต้นแบบปลอดจากการใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง และยังเป็นแหล่งเรียนรู้กระจายพันธุ์ข้าวหอมมะลิชั้นดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ จ.สุรินทร์ มีชื่อเสียงด้านแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพเยี่ยมของประเทศไทยและของโลกด้วย
          นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯยังได้นำข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ปลูกไว้มาผ่านกระบวนการสีที่โรงสีข้าวของมหาวิทยาลัยฯ และบรรจุถุงนำออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับประทานข้าวหอมมะลิชั้นดีในราคาประหยัดกิโลกรัมละ 30 บาท ภายใต้ยี่ห้อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์" ซึ่งข้าวหอมมะลิของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการตอบรับดีมาก และได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2550 (ค.ศ.2007)
          "ถือเป็นผลผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยฯ แห่งแรก ที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว เพราะผู้ที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะเป็นเอกชนหรือตัวบุคคล" ผศ.สาคร กล่าว
          ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ประมาณ 50-60 ตันต่อปี จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ที่หน่วยงานราชการติดต่อซื้อไปแจกจ่ายเกษตรกร และเกษตรกรมาติดต่อซื้อโดยตรง ประมาณปีละกว่า 1 ล้านบาท
          ผศ.สาคร กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรให้ความสนใจเข้ามาติดต่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ส่งให้เพื่อนำไปขายในต่างประเทศ เพราะข้าวของ มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์เป็นข้าวหอมมะลิปลอดสารเคมีและได้รับรองมาตรฐาน เป็นข้าวที่ตลาดมีความต้องการสูง
          "ปุ๋ยอินทรีย์ที่นำไปใช้กับข้าวหอมมะลิ ทางมหาวิทยาลัยฯเป็นผู้ผลิตเองทั้งหมด ทุกขั้นตอนตั้งแต่การหาวัตถุดิบ การผสมปุ๋ย และการนำปุ๋ยไปหว่านลงนาข้าว สุดท้ายได้ผลผลิตออกมา จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน ซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นั้น ทำให้นาข้าวให้ผลผลิตข้าวออกมาค่อนข้างสูง คือ เฉลี่ยประมาณ 300-400 กิโลกรัมต่อไร่ บางครั้งได้มากถึง 500 กิโลกรัมต่อไร่" ผศ.สาคร กล่าว
          สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการนำข้าวหอมมะลิอินทรีย์มาผลิตเป็น"ข้าวกาบ้า" ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของตลาดในขณะนี้ โดย ข้าวกาบ้า คือ ยอดข้าวของข้าวกล้อง ซึ่งข้าวดังกล่าวมีคุณค่าทางอาหารสูง ผู้ที่บริโภคข้าวกาบ้าจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ป้องกันโรคร้ายต่างๆ ได้
          ผศ.สาคร กล่าวต่อว่า ล่าสุดตนและทีมงานวิจัยได้เสนอโครงการทำวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหอมของข้าวหอมมะลิอินทรีย์" (Effect of Factors on Fragrance of Organic Hom mali Rice) เนื่องจากที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิจะมีความหอมที่ไม่คงทนถาวร โดยจะมีกลิ่นหอมในช่วงแรก ๆ หลังการเก็บเกี่ยว แต่เมื่อเก็บข้าวหอมมะลิไว้นานนับปีความหอมจะลดลง และเมื่อนำมาหุงบางครั้งแทบไม่เหลือความหอมไว้เลย
          ฉะนั้น ทางทีมงานวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความหอมของข้าวหอมมะลิ เพื่อให้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของ มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นข้าวหอมมะลิแห่งแรกที่มีความหอมคงทนถาวร โดยได้เสนอโครงการวิจัยของบประมาณกว่า 1.5 ล้านบาท จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปีงบประมาณ 2553 เพื่อศึกษาสำรวจคุณภาพด้านความหอมของข้าวหอมมะลิที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ และศึกษาวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความหอมของข้าวหอมมะลิ ซึ่งหากโครงการได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ก็สามารถเริ่มทำการวิจัยได้ทัน ตั้งแต่เดือน ต.ค.53-ก.ย.56 รวมระยะเวลา 3 ปี--จบ--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้จัดการออนไลน์
1424 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์