มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
  ข่าวทั้งหมด
16 พฤศจิกายน 2558

      

 

“มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ”

          ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๗ ราย ได้แก่ นายพิษณุ ตุลสุข นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ นายพะโยม ชิณวงศ์ นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ นายอรรถพล ตรึกตรอง และนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เพื่อให้การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและเป็นไปอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

          ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๑๖๐๖ /๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้

๑.      นายอนันต์ ระงับทุกข์                   รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดชัยนาท ลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง

๒.      นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร             รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และเขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ

๓.     นายพิษณุตุลสุข                      รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเขตตรวจราชการที่ ๑๘ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

๔.      นายประเสริฐ บุญเรือง                  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และเขตตรวจราชการที่ ๑๖ จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย แพร่

๕.      นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ                รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐ จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ และเขตตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

๖.      นายวีระกุล อรัณยะนาค                 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา

๗.      นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์                   รับผิดชอบเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และเขตตรวจราชการที่ ๑ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

๘.      นายพะโยม ชิณวงศ์                      รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่  ๖ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช

๙.      นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์              รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ และเขตตรวจราชการที่ ๙ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด

๑๐.  นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ                      รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗ จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง

๑๑.  นายอรรถพล ตรึกตรอง                รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔ จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ

๑๒.  นายกฤตชัย อรุณรัตน์                   รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และเขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
228 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์