สพฐ.ร่วมญี่ปุ่น พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณฯตั้งเป้าให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
  ข่าวทั้งหมด
24 มิถุนายน 2558

      


          นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน จุฬาภรณฯกับองค์การความร่วมมือนานาชาติของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ว่า ตามที่ สพฐ. ได้จัดตั้งศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จำนวน 12 แห่ง โดยมีกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยผลักดันการยกระดับ คุณภาพนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาชาติ พร้อมทั้งมีความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน กับโรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ญี่ปุ่น ผ่านสถานทูตญี่ปุ่นและหน่วยงานด้านการศึกษาของญี่ปุ่น กับองค์การความร่วมมือ นานาชาติของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (JICA) ประกอบด้วยกลุ่ม โรงเรียน Super Science High School จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยชูโอ (Chuo University) ยังได้ให้ ความร่วมมือส่งนักศึกษาอาสาสมัครมาสอน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับครูสอนคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในประเทศไทย พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยชูโอ (Chuo University) ก็จะคัดเลือกและส่งนักศึกษาอาสาสมัครที่มี ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาสอนให้กับครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในช่วงเดือนตุลาคม นี้ด้วย โดยนักศึกษาอาสาสมัครที่จะมาสอนจะมีการอบรมฝึกพูดภาษาไทยมาประมาณ 1-2 เดือน เมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วจะเริ่มที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นแห่งแรก โดยองค์กร ความร่วมมือนานาชาติของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (JICA)จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้กับอาสาสมัครดังกล่าว เป็นระยะเวลา 2 ปี--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บำรุง เฉียบแหลม
217 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์