ศธ.หลอม’รร.-เด็ก’สู่แนวปฏิรูปสังคมออกคู่มือให้สถานศึกษา-นักเรียนปฏิบัติตัวตามแนวค่านิยม 12 ประการ
  ข่าวทั้งหมด
11 พฤษภาคม 2558

      


          ศึกษาธิการ * สพฐ.ออกคู่มือ "โรงเรียน-นักเรียน" เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม เพื่อสร้างแบบแผนปฏิบัติให้เหมือนกันทุกโรงเรียน ส่วนนักเรียนก็มีคู่มือ "ปฏิบัติตัว" ให้ได้ตามกรอบค่านิยม 12 ประการ และยังจับมือ กกต.พิมพ์หนังสือพลังเยาวชน พลังพลเมือง หวังให้เด็กเรียนรู้หน้าที่ความเป็นพลเมือง และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมในด้านจิตอาสาด้วย
          นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ โรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเปิดภาคเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ตนจึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย สพฐ.ได้จัดทำคู่มือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาประมาณ 4,000 เล่ม เพื่อแจกไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
          เลขาฯ กพฐ.กล่าวว่า คู่มือดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น เพราะ ศธ.จะต้องสร้างแบบแผนปฏิบัติให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการเหมือนกัน ซึ่งทุกครั้งก่อนการเปิดภาคเรียน แต่ละโรงเรียนควรเตรียมการอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ 1.อาคารสถานที่ ห้องเรียน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน หากไม่เตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ เมื่อเด็กมาโรงเรียนอาจจะเกิดอันตรายได้ และ 2.การเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการเรียนการสอน อาทิ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และตารางสอน เป็นต้น ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องดำเนินการ 2 เรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
          "หากโรงเรียนมีความต้องการก็สามารถรับต้นแบบแล้วไปผลิตซ้ำเพื่อแจกให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ ซึ่งหากไม่เพียงพอ สพฐ.ก็ได้นำคู่มือดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ให้สามารถดาวน์โหลด เนื่องจาก สพฐ.เป็นหน่วยงานใหญ่ที่มีโรงเรียนอยู่ในสังกัดจำนวนมาก"
          นายกมลกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังได้พิมพ์หนังสือเรื่อง "หนึ่งวันในวัยเรียน" แต่งโดยนางณรี สุสุทธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสของ สพฐ. เนื่องจากค้นพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่อยากเห็นบุตรหลานของตนเองใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย อีกทั้งให้เด็กได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความน่ารัก เหมาะสมกับวัฒนธรรมประจำชาติ รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้ สพฐ.อยากให้เด็กได้มีคู่มือประจำตัวของตนเอง ว่าชีวิตประจำวันต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง และ สพฐ.ยังได้จัดพิมพ์หนังสือพลังเยาวชน พลังพลเมือง จัดทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการหน้าที่ความเป็นพลเมือง และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมในด้านจิตอาสาด้วย ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มดังกล่าวจะมีความคิดเห็นพร้อมมุมมองของนักการเมืองต่างประเทศด้วย.

          บรรยายใต้ภาพ
          กมล รอดคล้าย--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บำรุง เฉียบแหลม
223 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์