"มทร.อีสาน"เปิดตัวผลงานวิจัยชิ้นเอก เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราอัจฉริยะ ทุ่นแรง-ประหยัด
  ข่าวทั้งหมด
6 ตุลาคม 2551

       "มทร.อีสาน"เปิดตัวผลงานวิจัยชิ้นเอก เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราอัจฉริยะ ทุ่นแรง-ประหยัด-ทำงานครบในเครื่องเดียวเครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบอัจฉริยะ

"เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบ" อัจฉริยะ ถือเป็นผลงานวิจัยชิ้นเอกของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.มงคล คธาพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นเจ้าของผลงานวิจัย ซึ่งช่วยทุ่นแรง ทุ่นเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญช่วยให้เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้นด้วย

กว่าที่เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบอัจฉริยะจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างและใช้งานได้จริง ผศ.มงคลต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัยและพัฒนานานกว่า 2 ปี จึงประสบผลสำเร็จ สามารถทำงานได้ครบถ้วนในเครื่องเดียวเป็นแห่งแรก ทั้งเปิดหลุม โรยปุ๋ย ฝังกลบ และยังปรับเป็นรถบรรทุกได้อีกด้วย เวลานี้อยู่ระหว่างขอจดสิทธิบัตร โดยมีบริษัทเอกชนรายใหญ่สนใจติดต่อให้ มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา ผลิตส่งให้แล้ว นอกจากนี้ ในอนาคต ผศ.มงคลยังจะมีแผนปรับขนาดของเครื่องให้เล็กลง เพื่อตอบสนองเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกยางพาราน้อยกว่า 50 ไร่ด้วย

ผศ.มงคลเล่าว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะต้นยางพาราให้ผลผลิตน้ำยางสูงกว่าพืชชนิดอื่นๆ ทำให้ปัจจุบันเกษตรกรชาวอีสานหันมาปลูกยางพารากันเป็นจำนวนมาก และส่งผลทำให้ประชาชนในพื้นที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็ยังพบว่าเกษตรกรยังมีปัญหาเรื่องการให้ปุ๋ยต้นยางพาราที่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายสูงในการให้ปุ๋ยแต่ละครั้ง และที่สำคัญได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรเป็นอย่างมาก ทั้งมือเปื่อยลอก สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ดังนั้น ทีมงานวิจัยจึงเข้าไปศึกษาปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือ โดยคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือทุ่นแรงต้นแบบสำหรับใส่ปุ๋ยต้นยางพารา

สาธิตการทำงาน"ทางทีมงานวิจัยได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ศูนย์กลาง มทร.อีสาน เป็นจำนวนเงิน 1.4 แสนบาท เมื่อปี 2549 จากนั้นได้ทำการวิจัยศึกษาและออกแบบเครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบขึ้นจากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยใช้ต้นทุนผลิตเพียง 80,000 บาท และได้พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันได้เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้ครบถ้วนในเครื่องเดียว ทั้งเปิดหลุม โรยปุ๋ย และฝังกลบ เป็นแห่งแรก"

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้ข้อมูลต่อว่า เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบเครื่องนี้มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ 1.ชุดโครงเครื่อง หรือตัวรถโรยปุ๋ย 2.ถังบรรจุปุ๋ย ขนาด 500 กิโลกรัม พร้อมชุดลำเลียงและโรยปุ๋ย (ทำจากวัสดุสเตนเลส) 3.ชุดเปิดและกลบร่อง และอุปกรณ์กำหนดความลึกของการเปิดร่องดิน 4.ชุดควบคุมการบังคับเลี้ยวหัวแปลงยางพารา โดยผู้ขับไม่ต้องลงจากรถ และ 5.ชุดตัดต่อการลำเลียงปุ๋ยเพื่อโรยปุ๋ยลงในร่องดิน

สำหรับการทำงานของเครื่องโรยปุ๋ยต้นแบบนี้ ขั้นตอนแรกต้องต่อพ่วงเครื่องโรยปุ๋ยเข้ากับรถไถเดินตามทั่วไป ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีไว้ใช้งานอยู่แล้ว และขณะเครื่องโรยปุ๋ยเคลื่อนที่ชุดเปิดร่องดินจะทำหน้าที่เปิดร่องให้ลึกประมาณ 5-7 เซนติเมตร และชุดเปิดร่องดินสามารถปรับมุมใบมีดให้เหมาะสมกับความแข็งของดินแต่ละชนิด จากนั้นด้านใต้ถังบรรจุปุ๋ยจะมีสว่านลำเลียงปุ๋ย ทำหน้าที่ลำเลียงปุ๋ยไปโรยลงในร่องดินที่เปิดโดยชุดเปิดร่อง ในอัตราส่วน 16 กิโลกรัมต่อระยะทาง 100 เมตร อย่างสม่ำเสมอ โดยขึ้นอยู่กับความเร็วในการขับเคลื่อนเครื่องโรยปุ๋ย จากนั้นตัวกลบร่องก็จะทำหน้าที่กลบร่องด้วยดินเดิม โดยมีปุ๋ยอยู่ด้านล่างของร่อง และเมื่อถึงหัวแปลงผู้ขับต้องตัดการลำเลียงปุ๋ยและยกชุดเปิดและกลบร่องขึ้น แล้วบังคับเลี้ยวหัวแปลงด้วยคันบังคับเลี้ยว และเมื่อเลี้ยวเข้าร่องแปลงยางพาราใหม่ผู้ขับก็วางชุดเปิดและกลบร่องลง และปลดคันตัดการลำเลียงปุ๋ย

ผศ.มงคล คธาพันธ์ผศ.มงคลบอกถึงความประหยัดของเครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบนี้ว่า จากการสอบถามและเก็บข้อมูลจากเกษตรกรสวนยาง พบว่าแรงงาน 1 คนจะทำงานได้เต็มที่ประมาณ 8 ชั่วโมง/วัน สามารถหว่านปุ๋ยได้ 10 ไร่ โดยต้องจ่ายค่าจ้างวันละ 180 บาทต่อคน แต่สำหรับเครื่องโรยปุ๋ยยางพาราเครื่องนี้สามารถทำงานได้ 14.33 ไร่ต่อชั่วโมง ถ้าทำงาน 8 ชั่วโมงเท่ากับแรงงานคนจะโรยปุ๋ยได้มากถึง 114.64 ไร่ เสียค่าใช้จ่ายเพียง 326 บาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลลิตรละ 30 บาท) หากคิดเทียบค่าใช้จ่ายต่อไร่ แรงงานคน 18.00 บาท/ไร่ แต่เครื่องโรยปุ๋ยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 2.84 บาท/ไร่ เท่านั้น หากคิดเทียบเวลาแล้วเสร็จต่อ 100 ไร่ แรงงานคน 1 คน ต้องใช้เวลามากถึง 10 วัน (วันละ 8 ชั่วโมง) แต่หากจะให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ต้องใช้แรงงานมากถึง 10 คน ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าใช้เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบเครื่องนี้จะใช้เวลาเพียงแค่ 7 ชั่วโมงเท่านั้น

ทั้งนี้ เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบเครื่องนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเฉพาะโรยปุ๋ยได้เท่านั้น แต่สามารถปรับไปใช้งานอย่างอื่นได้อีก เช่น เป็นรถบรรทุก เพราะการให้ปุ๋ยต้นยางพาราจะให้ 2 ครั้งต่อปีเท่านั้น คือ ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ซึ่งในการแปลงสภาพเครื่องโรยปุ๋ยให้เป็นรถบรรทุกนั้น สามารถทำได้โดยถอดน็อตยึดถังบรรจุปุ๋ยและสว่านลำเลียงออก และเลื่อนถังไปด้านท้ายออกจากตัวรถ จากนั้นปลดชุดเปิดและกลบร่องออกจากตัวรถ และล็อคคันบังคับเลี้ยวหัวแปลงไม่ให้ทำงาน ก็จะได้รถบรรทุกสิ่งของต่างๆ ตามไร่ได้ หรืออาจใช้บรรทุกผลผลิตยางพาราก็ได้เช่นกัน

เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบเครื่องนี้ได้มีการเสนอขอจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว ขณะนี้รอเพียงการอนุมัติเท่านั้น โดยจดสิทธิบัตรในนามของ มทร.อีสาน และมีบริษัทเอกชนผู้ปลูกยางรายใหญ่ของประเทศที่ จ.ระยองได้ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาวิธีการทำงานของเครื่อง และต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยได้ผลิตเครื่องป้อนให้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจารูปแบบข้อตกลงร่วมกัน

ผศ.มงคลกล่าวทิ้งท้ายในส่วนของการพัฒนาต่อเนื่องในอนาคตว่า เครื่องโรยปุ๋ยต้นแบบเครื่องนี้ได้ถูกออกแบบสำหรับการให้ปุ๋ยครั้งละ 500 กิโลกรัม ซึ่งเหมาะสมกับเครื่องต้นกำลัง (รถไถเดินตาม) และเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกยางตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป ราคาต้นทุนการผลิตจึงยังสูง ไม่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกยางพาราน้อย ดังนั้น อนาคตจึงจะพัฒนาปรับปรุงให้เครื่องมีขนาดเล็กลง ราคาถูก และใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อย

ขณะนี้ทีมงานวิจัยได้เริ่มเก็บข้อมูลการใช้งานของเครื่อง เพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพการใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพสูง และจะนำออกเผยแพร่ให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ในอนาคตอันใกล้

หน้า 7

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: มติชนรายวัน
114 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์