"มทร.อีสาน"เปิดตัวผลงานวิจัยชิ้นเอก เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราอัจฉริยะ ทุ่นแรง-ประหยัด
  ข่าวทั้งหมด
6 ตุลาคม 2551

       "มทร.อีสาน"เปิดตัวผลงานวิจัยชิ้นเอก เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราอัจฉริยะ ทุ่นแรง-ประหยัด-ทำงานครบในเครื่องเดียวเครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบอัจฉริยะ

"เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบ" อัจฉริยะ ถือเป็นผลงานวิจัยชิ้นเอกของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.มงคล คธาพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นเจ้าของผลงานวิจัย ซึ่งช่วยทุ่นแรง ทุ่นเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญช่วยให้เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้นด้วย

กว่าที่เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบอัจฉริยะจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างและใช้งานได้จริง ผศ.มงคลต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัยและพัฒนานานกว่า 2 ปี จึงประสบผลสำเร็จ สามารถทำงานได้ครบถ้วนในเครื่องเดียวเป็นแห่งแรก ทั้งเปิดหลุม โรยปุ๋ย ฝังกลบ และยังปรับเป็นรถบรรทุกได้อีกด้วย เวลานี้อยู่ระหว่างขอจดสิทธิบัตร โดยมีบริษัทเอกชนรายใหญ่สนใจติดต่อให้ มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา ผลิตส่งให้แล้ว นอกจากนี้ ในอนาคต ผศ.มงคลยังจะมีแผนปรับขนาดของเครื่องให้เล็กลง เพื่อตอบสนองเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกยางพาราน้อยกว่า 50 ไร่ด้วย

ผศ.มงคลเล่าว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะต้นยางพาราให้ผลผลิตน้ำยางสูงกว่าพืชชนิดอื่นๆ ทำให้ปัจจุบันเกษตรกรชาวอีสานหันมาปลูกยางพารากันเป็นจำนวนมาก และส่งผลทำให้ประชาชนในพื้นที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็ยังพบว่าเกษตรกรยังมีปัญหาเรื่องการให้ปุ๋ยต้นยางพาราที่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายสูงในการให้ปุ๋ยแต่ละครั้ง และที่สำคัญได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรเป็นอย่างมาก ทั้งมือเปื่อยลอก สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ดังนั้น ทีมงานวิจัยจึงเข้าไปศึกษาปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือ โดยคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือทุ่นแรงต้นแบบสำหรับใส่ปุ๋ยต้นยางพารา

สาธิตการทำงาน"ทางทีมงานวิจัยได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ศูนย์กลาง มทร.อีสาน เป็นจำนวนเงิน 1.4 แสนบาท เมื่อปี 2549 จากนั้นได้ทำการวิจัยศึกษาและออกแบบเครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบขึ้นจากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยใช้ต้นทุนผลิตเพียง 80,000 บาท และได้พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันได้เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้ครบถ้วนในเครื่องเดียว ทั้งเปิดหลุม โรยปุ๋ย และฝังกลบ เป็นแห่งแรก"

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้ข้อมูลต่อว่า เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบเครื่องนี้มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ 1.ชุดโครงเครื่อง หรือตัวรถโรยปุ๋ย 2.ถังบรรจุปุ๋ย ขนาด 500 กิโลกรัม พร้อมชุดลำเลียงและโรยปุ๋ย (ทำจากวัสดุสเตนเลส) 3.ชุดเปิดและกลบร่อง และอุปกรณ์กำหนดความลึกของการเปิดร่องดิน 4.ชุดควบคุมการบังคับเลี้ยวหัวแปลงยางพารา โดยผู้ขับไม่ต้องลงจากรถ และ 5.ชุดตัดต่อการลำเลียงปุ๋ยเพื่อโรยปุ๋ยลงในร่องดิน

สำหรับการทำงานของเครื่องโรยปุ๋ยต้นแบบนี้ ขั้นตอนแรกต้องต่อพ่วงเครื่องโรยปุ๋ยเข้ากับรถไถเดินตามทั่วไป ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีไว้ใช้งานอยู่แล้ว และขณะเครื่องโรยปุ๋ยเคลื่อนที่ชุดเปิดร่องดินจะทำหน้าที่เปิดร่องให้ลึกประมาณ 5-7 เซนติเมตร และชุดเปิดร่องดินสามารถปรับมุมใบมีดให้เหมาะสมกับความแข็งของดินแต่ละชนิด จากนั้นด้านใต้ถังบรรจุปุ๋ยจะมีสว่านลำเลียงปุ๋ย ทำหน้าที่ลำเลียงปุ๋ยไปโรยลงในร่องดินที่เปิดโดยชุดเปิดร่อง ในอัตราส่วน 16 กิโลกรัมต่อระยะทาง 100 เมตร อย่างสม่ำเสมอ โดยขึ้นอยู่กับความเร็วในการขับเคลื่อนเครื่องโรยปุ๋ย จากนั้นตัวกลบร่องก็จะทำหน้าที่กลบร่องด้วยดินเดิม โดยมีปุ๋ยอยู่ด้านล่างของร่อง และเมื่อถึงหัวแปลงผู้ขับต้องตัดการลำเลียงปุ๋ยและยกชุดเปิดและกลบร่องขึ้น แล้วบังคับเลี้ยวหัวแปลงด้วยคันบังคับเลี้ยว และเมื่อเลี้ยวเข้าร่องแปลงยางพาราใหม่ผู้ขับก็วางชุดเปิดและกลบร่องลง และปลดคันตัดการลำเลียงปุ๋ย

ผศ.มงคล คธาพันธ์ผศ.มงคลบอกถึงความประหยัดของเครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบนี้ว่า จากการสอบถามและเก็บข้อมูลจากเกษตรกรสวนยาง พบว่าแรงงาน 1 คนจะทำงานได้เต็มที่ประมาณ 8 ชั่วโมง/วัน สามารถหว่านปุ๋ยได้ 10 ไร่ โดยต้องจ่ายค่าจ้างวันละ 180 บาทต่อคน แต่สำหรับเครื่องโรยปุ๋ยยางพาราเครื่องนี้สามารถทำงานได้ 14.33 ไร่ต่อชั่วโมง ถ้าทำงาน 8 ชั่วโมงเท่ากับแรงงานคนจะโรยปุ๋ยได้มากถึง 114.64 ไร่ เสียค่าใช้จ่ายเพียง 326 บาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลลิตรละ 30 บาท) หากคิดเทียบค่าใช้จ่ายต่อไร่ แรงงานคน 18.00 บาท/ไร่ แต่เครื่องโรยปุ๋ยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 2.84 บาท/ไร่ เท่านั้น หากคิดเทียบเวลาแล้วเสร็จต่อ 100 ไร่ แรงงานคน 1 คน ต้องใช้เวลามากถึง 10 วัน (วันละ 8 ชั่วโมง) แต่หากจะให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ต้องใช้แรงงานมากถึง 10 คน ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าใช้เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบเครื่องนี้จะใช้เวลาเพียงแค่ 7 ชั่วโมงเท่านั้น

ทั้งนี้ เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบเครื่องนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเฉพาะโรยปุ๋ยได้เท่านั้น แต่สามารถปรับไปใช้งานอย่างอื่นได้อีก เช่น เป็นรถบรรทุก เพราะการให้ปุ๋ยต้นยางพาราจะให้ 2 ครั้งต่อปีเท่านั้น คือ ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ซึ่งในการแปลงสภาพเครื่องโรยปุ๋ยให้เป็นรถบรรทุกนั้น สามารถทำได้โดยถอดน็อตยึดถังบรรจุปุ๋ยและสว่านลำเลียงออก และเลื่อนถังไปด้านท้ายออกจากตัวรถ จากนั้นปลดชุดเปิดและกลบร่องออกจากตัวรถ และล็อคคันบังคับเลี้ยวหัวแปลงไม่ให้ทำงาน ก็จะได้รถบรรทุกสิ่งของต่างๆ ตามไร่ได้ หรืออาจใช้บรรทุกผลผลิตยางพาราก็ได้เช่นกัน

เครื่องโรยปุ๋ยยางพาราต้นแบบเครื่องนี้ได้มีการเสนอขอจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว ขณะนี้รอเพียงการอนุมัติเท่านั้น โดยจดสิทธิบัตรในนามของ มทร.อีสาน และมีบริษัทเอกชนผู้ปลูกยางรายใหญ่ของประเทศที่ จ.ระยองได้ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาวิธีการทำงานของเครื่อง และต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยได้ผลิตเครื่องป้อนให้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจารูปแบบข้อตกลงร่วมกัน

ผศ.มงคลกล่าวทิ้งท้ายในส่วนของการพัฒนาต่อเนื่องในอนาคตว่า เครื่องโรยปุ๋ยต้นแบบเครื่องนี้ได้ถูกออกแบบสำหรับการให้ปุ๋ยครั้งละ 500 กิโลกรัม ซึ่งเหมาะสมกับเครื่องต้นกำลัง (รถไถเดินตาม) และเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกยางตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป ราคาต้นทุนการผลิตจึงยังสูง ไม่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกยางพาราน้อย ดังนั้น อนาคตจึงจะพัฒนาปรับปรุงให้เครื่องมีขนาดเล็กลง ราคาถูก และใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อย

ขณะนี้ทีมงานวิจัยได้เริ่มเก็บข้อมูลการใช้งานของเครื่อง เพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพการใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพสูง และจะนำออกเผยแพร่ให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ในอนาคตอันใกล้

หน้า 7

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: มติชนรายวัน
1349 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์