ทูตอังกฤษตรวจเยี่ยม ?ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา? บุรีรัมย์
  ข่าวทั้งหมด
2 ตุลาคม 2551

      

ทูตอังกฤษตรวจเยี่ยม “ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา” บุรีรัมย์
Source - ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

          บุรีรัมย์ - เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลำปลายมาศ บุรีรัมย์ เผยโรงเรียนแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนในชนบท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับเด็กในชุมชนเมือง โดยมูลนิธิเจมส์คลาร์ค แห่งประเทศอังกฤษ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง และดำเนินการจัดการเรียนการสอน
          วันนี้ (1 ต.ค.) มิสเตอร์ ควินตัน เควลย์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ที่ทางมูลนิธิเจมส์คลาร์ค แห่งประเทศอังกฤษ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง และดำเนินการจัดการเรียนการสอน จนประสบผลสำเร็จด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารจัดการทั้งระบบ
          รวมถึงการให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน สอดคล้องกับวิถีชีวิตและกลมกลืนกับชุมชน โดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2546 แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล 1- 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 8 ระดับชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด 236 คน กว่า 70 % ของนักเรียนเป็นเด็กยากจน พ่อแม่มีอาชีพทำนา และทำงานรับจ้างในโรงงาน โดย มิสเตอร์ ควินตัน เควลย์ จะได้นำข้อมูลโรงเรียนไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ประเทศอังกฤษ เพื่อหาผู้มาสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
          มิสเตอร์เจมส์ คลาร์ค กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ และเพื่อให้เด็กในชนบทมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพทัดเทียมกับเด็กในชุมชนเมืองอีกด้วย--จบ--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้จัดการออนไลน์
197 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์