สพฐ.พัฒนาครูพลิกวิธีสอนประวัติศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
1 ตุลาคม 2551

      

สพฐ.พัฒนาครูพลิกวิธีสอนประวัติศาสตร์
Source - เดลินิวส์ (Th)

          คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับกองทัพบก และกรมศิลปากร จัดทำหนังสือเสริมประสบ การณ์ด้านประวัติศาสตร์ไทยทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มี 4 เล่ม และชุดที่ 2 มี 5 เล่ม ซึ่งจะจัดพิมพ์ 35,000 เล่ม แจกจ่ายให้โรงเรียนทั่วประเทศในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้นักเรียนได้อ่านและมีความเข้าใจมากขึ้น ขณะเดียวกันจะมีคู่มือแนะนำวิธีการสอนสำหรับครูแจกจ่ายควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้ครูรู้ว่าควรจะจัดกิจกรรมอย่างไรที่จะทำให้หนังสือดังกล่าวเกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด ทั้งนี้เนื้อหาของหนังสือจะเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ความเป็นมาของชาติไทย ประวัติบุคคลสำคัญ วัฒน ธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย โดยจะเน้นการเรียนรู้จากถิ่นฐานที่อยู่ใกล้ตัวเด็กไปจนกระทั่งสิ่งที่เป็นภาพรวมของประเทศ
          คุณหญิงกษมา กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่ต้องเสริมในขณะนี้ เป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชน และท้องถิ่นเป็นตัวสร้างกระบวนการเรียนรู้ และนำมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นอยู่ในท้องถิ่นกับสิ่งที่เป็นชาติ นอกจากนี้จะเน้นการจัดทำสื่อ และหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน ได้มีการแยกสอนเป็นรายวิชาอยู่แล้ว แต่ก็คงจะต้องมีการสำรวจต่อไปว่ายังมีโรงเรียนใดบ้างที่ไม่ได้แยกสอนเป็นรายวิชา และใช้หนังสือประเภทที่รวมเนื้อหาอยู่ ซึ่งถ้าหากพบก็คงต้องทำความเข้าใจกับทางโรงเรียนกันต่อไป
          “สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มีแผนจะจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย    โดยจะจัดทุกภูมิภาค และให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกครูที่สอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา 1 คน มัธยมศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์ 1 คน มาเข้าอบรม ซึ่งจะมีคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ และตัวแทนจาก กรมศิลปากร เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแกนนำนำความรู้ไปเผยแพร่ให้  เพื่อนครูคนอื่นต่อไป โดยได้เริ่มจัดไปแล้วที่นครศรีธรรมราช ส่วนครั้งต่อไปจะจัดวันที่ 5-8 พ.ย.ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เลขาธิการ        กพฐ.กล่าว.--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 ต.ค. 2551--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เดลินิวส์
563 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์