สพฐ.พัฒนาครูพลิกวิธีสอนประวัติศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
1 ตุลาคม 2551

      

สพฐ.พัฒนาครูพลิกวิธีสอนประวัติศาสตร์
Source - เดลินิวส์ (Th)

          คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับกองทัพบก และกรมศิลปากร จัดทำหนังสือเสริมประสบ การณ์ด้านประวัติศาสตร์ไทยทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มี 4 เล่ม และชุดที่ 2 มี 5 เล่ม ซึ่งจะจัดพิมพ์ 35,000 เล่ม แจกจ่ายให้โรงเรียนทั่วประเทศในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้นักเรียนได้อ่านและมีความเข้าใจมากขึ้น ขณะเดียวกันจะมีคู่มือแนะนำวิธีการสอนสำหรับครูแจกจ่ายควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้ครูรู้ว่าควรจะจัดกิจกรรมอย่างไรที่จะทำให้หนังสือดังกล่าวเกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด ทั้งนี้เนื้อหาของหนังสือจะเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ความเป็นมาของชาติไทย ประวัติบุคคลสำคัญ วัฒน ธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย โดยจะเน้นการเรียนรู้จากถิ่นฐานที่อยู่ใกล้ตัวเด็กไปจนกระทั่งสิ่งที่เป็นภาพรวมของประเทศ
          คุณหญิงกษมา กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่ต้องเสริมในขณะนี้ เป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชน และท้องถิ่นเป็นตัวสร้างกระบวนการเรียนรู้ และนำมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นอยู่ในท้องถิ่นกับสิ่งที่เป็นชาติ นอกจากนี้จะเน้นการจัดทำสื่อ และหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน ได้มีการแยกสอนเป็นรายวิชาอยู่แล้ว แต่ก็คงจะต้องมีการสำรวจต่อไปว่ายังมีโรงเรียนใดบ้างที่ไม่ได้แยกสอนเป็นรายวิชา และใช้หนังสือประเภทที่รวมเนื้อหาอยู่ ซึ่งถ้าหากพบก็คงต้องทำความเข้าใจกับทางโรงเรียนกันต่อไป
          “สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มีแผนจะจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย    โดยจะจัดทุกภูมิภาค และให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกครูที่สอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา 1 คน มัธยมศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์ 1 คน มาเข้าอบรม ซึ่งจะมีคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ และตัวแทนจาก กรมศิลปากร เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแกนนำนำความรู้ไปเผยแพร่ให้  เพื่อนครูคนอื่นต่อไป โดยได้เริ่มจัดไปแล้วที่นครศรีธรรมราช ส่วนครั้งต่อไปจะจัดวันที่ 5-8 พ.ย.ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เลขาธิการ        กพฐ.กล่าว.--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 ต.ค. 2551--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เดลินิวส์
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์