เยี่ยมชม รร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
  ข่าวทั้งหมด
3 กุมภาพันธ์ 2558

      

           โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อ.เมือง จ.เชียงราย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาติดตามเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของรร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) โดยมีนายพิรุณ บรรดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ และคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะห้องเรียนนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 ห้องเรียน 240 คน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยมีครูสอนภาษาอังกฤษจากต่างชาติ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ อเมริกา แคนาดา อังกฤษ ซึ่งทางโรงเรียนจ้างสอนจากเงินค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษโดยการอนุมัติของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยเริ่มจัดสอนต้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนมีทักษะในการพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ได้รับคำชมเชยจาก พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ>>>>>
          ทั้งนี้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินเยี่ยมชมและสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยความพึงพอใจ โดยได้สุ่มพูดคุย ทักทายกับเด็กนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนก็สามารถโต้ตอบและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สะท้อนได้ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 นี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เขียนในสมุดตรวจราชการด้วยว่า “ขอชื่นชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ที่สามารถปลุกฝังให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความสามารถ ดดยเฉพาะการการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมาก”

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บำรุง เฉียบแหลม
549 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์