สสวท.พัฒนาหลักสูตร ?วิทย์ฯ-คณิต? ตามแดนกิมจิ
  ข่าวทั้งหมด
29 กันยายน 2551

      

Source - ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

Monday, September 29, 2008  07:25

 

          สสวท.เตรียมพัฒนาการเรียนการสอนวิทย์ ตามแนวทางแดนกิมจิให้เด็กเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่มุ่งสอนเด็กให้รู้จักคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา หลังพบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตกต่ำ ระบุขณะนี้ถึงเวลาวิกฤติที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน
          น.ส.นารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)กล่าวแถลงนโยบายในการก้าวสู่ปีที่ 37 ของ สสวท.ที่โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กทม.เมื่อเร็วๆนี้ว่า ในปี 2552 สสวท.มุ่งสร้างตระหนักให้แก่สังคมไทยในการเป็นสังคมวิทยาศาสตร์และพัฒนาเด็กไทยให้รู้จักคิด วิเคราะห์ได้ และแก้ปัญหาเป็นเพราะจากผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของเด็กไทยตกต่ำเมื่อเทียบกับนานาชาติ เช่น ผลประเมินของ PIZA ซึ่งประเมินนักเรียนระดับ ม.ต้น แม้นักเรียนโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ประเมิน แต่มีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสจำนวนมากที่คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนระดับประถมมาก่อนและมาขยายเปิดสอนระดับม.ต้นทั้งที่ยังไม่ความพร้อม ทำให้ภาพรวมผลประเมินเด็กไทยอยู่ในกลุ่มประเทศอันดับรั้งท้าย หากผลสัมฤทธิ์สองวิชานี้ของเด็กไทยยังตกต่ำลงไปเรื่อยๆ เป็นเรื่องที่น่ากลัวโดยเฉพาะปัจจุบันเด็กไทยชอบความสบายมากกว่าแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
          น.ส.นารี กล่าวอีกว่า สสวท.ได้หารือร่วมกับนักวิชาการของเกาหลีพบว่ามีปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติตกต่ำเช่นกัน เกาหลีจึงใช้วิธีให้เด็กเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่มุ่งสอนเด็กให้รู้จักคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหานอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามหลักสูตรปกติ และรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนงบประมาณและสื่อต่างๆเป็นอย่างดี ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนเกาหลีดีขึ้น สสวท.จึงมีแนวคิดจะนำวิธีการของเกาหลีมาใช้เพราะการเพิ่มเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เข้าไปในชั่วโมงเรียนทำได้ยากมาก แม้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 จากช่วงชั้นเป็นรายปี เพราะทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นโรงเรียนให้ความสำคัญเท่ากันหมด ทำให้โอกาสที่ผลการเรียนสองวิชานี้ของเด็กไทยจะกระเตื้องขึ้นเป็นไปได้ลำบาก
          “จะนำร่องหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กไทยรู้จักคิด วิเคราะห์ได้และแก้ปัญหาในลักษณะโรงเรียนกวดวิชา โดยไม่ได้มุ่งแข่งขันกับโรงเรียนกวดวิชาเพราะเป้าหมายต่างกัน ขณะนี้มีหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ได้กำหนดรูปแบบว่าจะทำเป็นห้องเรียน โรงเรียนนำร่องหรือตั้งโรงเรียนเฉพาะ รวมถึงระยะเวลาดำเนินการ จะหารือกับนักวิชาการเกาหลีถึงกระบวนการดำเนินการในวันที่ 9-10 ต.ค.นี้ ที่ สสวท. ก่อน หากได้ข้อสรุปกระบวนการและรูปแบบแล้ว ก็จะดำเนินการนำร่องซึ่งได้มองไว้ที่กลุ่มเด็กประถมศึกษา ถ้าได้ผลดีจะขยายผลทั่วประเทศ”
          “ตอนนี้เป็นจุดวิกฤติแล้ว จะปล่อยให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตกต่ำไปกว่านี้ไม่ได้เพราะมีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศและส่งผลถึงการลงทุน จริงๆ แล้วเด็กไทยเก่งแต่ต้องให้โอกาสและความรู้แก่เขาเช่น เด็กโอลิมปิกวิชาการ แต่ก็ทำได้เพียงกลุ่มหนึ่ง ยังพัฒนาเด็กไทยในภาพรวมไม่ได้ ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ต้องร่วมกันผลักดันการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นวาระแห่งชาติ ประเทศไทยต้องสู้แล้ว จะต้องทำให้เด็กไทยเรียนดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อสู้กับต่างชาติได้” น.ส.นารี กล่าว
          น.ส.นารี กล่าวด้วยว่า สสวท.ยังมีนโยบายขยายผลอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งทำเป็นปีที่ 3 เป็นความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นเครือข่าย 20 ศูนย์เพราะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และจะปรับปรุงหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นให้มีเนื้อหาทันสมัย ซึ่งเป็นการดำเนินการในรอบปี 2556 เพราะสสวท.จะต้องปรับปรุงหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุก 6 ปี นอกจากนี้ จะนำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้มาเป็นสื่อในการจูงใจเด็กไทยให้หันมาสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 18-28 พฤศจิกายนนี้ที่ สสวท.
          อีกทั้งจัดเทศกาลภาพยนตร์สัญจรมีมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาคเป็นศูนย์ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 28 ศูนย์ และได้หารือกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านภาพยนตร์ขอให้สอนนักศึกษาโดยสอดแทรกกฎ หลักการทางวิทยาศาสตร์ลงไปได้ด้วย--จบ--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้จัดการออนไลน์
1101 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์