สสวท.พัฒนาหลักสูตร ?วิทย์ฯ-คณิต? ตามแดนกิมจิ
  ข่าวทั้งหมด
29 กันยายน 2551

      

Source - ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

Monday, September 29, 2008  07:25

 

          สสวท.เตรียมพัฒนาการเรียนการสอนวิทย์ ตามแนวทางแดนกิมจิให้เด็กเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่มุ่งสอนเด็กให้รู้จักคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา หลังพบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตกต่ำ ระบุขณะนี้ถึงเวลาวิกฤติที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน
          น.ส.นารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)กล่าวแถลงนโยบายในการก้าวสู่ปีที่ 37 ของ สสวท.ที่โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กทม.เมื่อเร็วๆนี้ว่า ในปี 2552 สสวท.มุ่งสร้างตระหนักให้แก่สังคมไทยในการเป็นสังคมวิทยาศาสตร์และพัฒนาเด็กไทยให้รู้จักคิด วิเคราะห์ได้ และแก้ปัญหาเป็นเพราะจากผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของเด็กไทยตกต่ำเมื่อเทียบกับนานาชาติ เช่น ผลประเมินของ PIZA ซึ่งประเมินนักเรียนระดับ ม.ต้น แม้นักเรียนโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ประเมิน แต่มีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสจำนวนมากที่คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนระดับประถมมาก่อนและมาขยายเปิดสอนระดับม.ต้นทั้งที่ยังไม่ความพร้อม ทำให้ภาพรวมผลประเมินเด็กไทยอยู่ในกลุ่มประเทศอันดับรั้งท้าย หากผลสัมฤทธิ์สองวิชานี้ของเด็กไทยยังตกต่ำลงไปเรื่อยๆ เป็นเรื่องที่น่ากลัวโดยเฉพาะปัจจุบันเด็กไทยชอบความสบายมากกว่าแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
          น.ส.นารี กล่าวอีกว่า สสวท.ได้หารือร่วมกับนักวิชาการของเกาหลีพบว่ามีปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติตกต่ำเช่นกัน เกาหลีจึงใช้วิธีให้เด็กเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่มุ่งสอนเด็กให้รู้จักคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหานอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามหลักสูตรปกติ และรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนงบประมาณและสื่อต่างๆเป็นอย่างดี ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนเกาหลีดีขึ้น สสวท.จึงมีแนวคิดจะนำวิธีการของเกาหลีมาใช้เพราะการเพิ่มเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เข้าไปในชั่วโมงเรียนทำได้ยากมาก แม้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 จากช่วงชั้นเป็นรายปี เพราะทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นโรงเรียนให้ความสำคัญเท่ากันหมด ทำให้โอกาสที่ผลการเรียนสองวิชานี้ของเด็กไทยจะกระเตื้องขึ้นเป็นไปได้ลำบาก
          “จะนำร่องหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กไทยรู้จักคิด วิเคราะห์ได้และแก้ปัญหาในลักษณะโรงเรียนกวดวิชา โดยไม่ได้มุ่งแข่งขันกับโรงเรียนกวดวิชาเพราะเป้าหมายต่างกัน ขณะนี้มีหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ได้กำหนดรูปแบบว่าจะทำเป็นห้องเรียน โรงเรียนนำร่องหรือตั้งโรงเรียนเฉพาะ รวมถึงระยะเวลาดำเนินการ จะหารือกับนักวิชาการเกาหลีถึงกระบวนการดำเนินการในวันที่ 9-10 ต.ค.นี้ ที่ สสวท. ก่อน หากได้ข้อสรุปกระบวนการและรูปแบบแล้ว ก็จะดำเนินการนำร่องซึ่งได้มองไว้ที่กลุ่มเด็กประถมศึกษา ถ้าได้ผลดีจะขยายผลทั่วประเทศ”
          “ตอนนี้เป็นจุดวิกฤติแล้ว จะปล่อยให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตกต่ำไปกว่านี้ไม่ได้เพราะมีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศและส่งผลถึงการลงทุน จริงๆ แล้วเด็กไทยเก่งแต่ต้องให้โอกาสและความรู้แก่เขาเช่น เด็กโอลิมปิกวิชาการ แต่ก็ทำได้เพียงกลุ่มหนึ่ง ยังพัฒนาเด็กไทยในภาพรวมไม่ได้ ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ต้องร่วมกันผลักดันการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นวาระแห่งชาติ ประเทศไทยต้องสู้แล้ว จะต้องทำให้เด็กไทยเรียนดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อสู้กับต่างชาติได้” น.ส.นารี กล่าว
          น.ส.นารี กล่าวด้วยว่า สสวท.ยังมีนโยบายขยายผลอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งทำเป็นปีที่ 3 เป็นความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นเครือข่าย 20 ศูนย์เพราะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และจะปรับปรุงหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นให้มีเนื้อหาทันสมัย ซึ่งเป็นการดำเนินการในรอบปี 2556 เพราะสสวท.จะต้องปรับปรุงหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุก 6 ปี นอกจากนี้ จะนำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้มาเป็นสื่อในการจูงใจเด็กไทยให้หันมาสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 18-28 พฤศจิกายนนี้ที่ สสวท.
          อีกทั้งจัดเทศกาลภาพยนตร์สัญจรมีมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาคเป็นศูนย์ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 28 ศูนย์ และได้หารือกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านภาพยนตร์ขอให้สอนนักศึกษาโดยสอดแทรกกฎ หลักการทางวิทยาศาสตร์ลงไปได้ด้วย--จบ--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้จัดการออนไลน์
128 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์