รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ข่าวทั้งหมด
11 กันยายน 2557

       รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ปี 2549 - ปัจจุบัน
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักอำนวยการ สป.
1,407 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf รายชื่อพลเรือนดีเด่นย้อนหลัง 2549.pdf   
  .pdf รายชื่อพลเรือนดีเด่นย้อนหลัง 2550.pdf   
  .pdf รายชื่อพลเรือนดีเด่นย้อนหลัง 2551.pdf   
  .pdf รายชื่อพลเรือนดีเด่นย้อนหลัง 2552.pdf   
  .pdf รายชื่อพลเรือนดีเด่นย้อนหลัง 2553.pdf   
  .pdf รายชื่อพลเรือนดีเด่นย้อนหลัง 2554.pdf   
  .pdf รายชื่อพลเรือนดีเด่นย้อนหลัง 2555.pdf   
  .pdf รายชื่อพลเรือนดีเด่นย้อนหลัง 2556.pdf   
  .pdf คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2556.pdf   
  .pdf รายชื่อพลเรือนดีเด่นรวม 53-57.pdf   
  .pdf คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2557.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์