สทศ.ออกกระดาษคำตอบชี้ผลวิเคราะห์
  ข่าวทั้งหมด
11 กันยายน 2551

      

สทศ.ออกกระดาษคำตอบชี้ผลวิเคราะห์
Source - ไทยโพสต์ (Th)

          ศึกษาธิการ - สทศ.เตรียมออกแบบกระดาษคำตอบใหม่ ใช้กับข้อสอบเชิงวิเคราะห์ สอบปุ๊บรู้ปั๊บเด็กไทยวิเคราะห์เป็นมากน้อยแค่ไหน หวัง รร.นำไปปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น ด้าน สกอ.เผยยอดสมัครวิชาเฉพาะไม่ต่างกับปีที่แล้ว ย้ำเด็กไม่ต้องไปกวดวิชา เพราะความถนัดไม่ได้เกิดได้ในวันเดียว
          ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)(สทศ.)เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการจัดสอบความถนัดทั่วไป GAT(General Aptitude Test)และความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือ PAT(Professional Aptitude Test)ที่จะใช้รปะกอบการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา(แอดมิชชั่น)ประจำปีการศึกษา 2553 และกำลังเปิดรับสมัครและชำระค่าสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมของการสอบโดยจะเริ่มทดลองนำร่องจัดสอบให้กับนักศึกษาที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรเศวร(มน.)ในวิธีรับตรงเป็นแห่งแรก
          ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวอีกว่า สำหรับข้อสอบที่จะใช้กับผู้สมัครรับตรงของ มน.นั้นจะเรียกว่า B-GAT, B-PAT โดยจะเป็นข้อสอบเสมือนจริง เพื่อทดสอบว่าจำนวนข้อสอบที่จัดทำมานั้นจะเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ และจะนำมาวิเคราะห์ความยาก-ง่ายที่ออกมาว่าเป็นอย่างไร
          นอกจากนั้น สทศ.กำลังออกแบบกระดาษคำตอบแบบใหม่ โดยกระดาษคำตอบที่จะออกใหม่นั้นจะใช้กับสอบเชิงวิเคราะห์ 2 รูปแบบ คือ แบบปรนัยธรรมดาสำหรับฝน และกระดาษคำตอบที่มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ระบาย A B C D หรือ ก ข ค ง ซึ่งจะเป็นกระดาษคำตอบที่มีลักษณะพิเศษแต่ละแผ่นจะไม่เหมือนกัน เป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์
          "การออกข้อสอบต้องมองถึงอนาคตทางการศึกษาด้วยกระดาษคำตอบที่จะออกใหม่นั้นจะออกมาเพื่อรองรับข้อสอบในเชิงวิเคราะห์ เช่นจะมีเนื้อหาให้นักเรียนอ่าน และจัดคำตอบให้มีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเด็กรู้จักการวิเคราะห์มากน้อยแค่ไหน ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะสอบแบบปรนัยเด็กฝนถูก-ผิดอย่างเดียว และข้อเสียคือสามารถเดาได้ และเราทำได้จริงก็จะมีผลกระทบไปถึงระดับโรงเรีนที่ต้องปรับปรุงการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์มากขึ้น ไม่ใช่ท่องจำ" ผอ.สทศ.กล่าว
          ด้าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)เปิดเผยว่า จากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ(เดือน ต.ค.51)เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นปี 2552 ทางเว็บไซต์ www.cuas.co.th ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.-8 ก.ย.ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวน 148,853 คน ซึ่งจำนวนผู้สมัครไม่ต่างจากปีที่ผ่านมาสมัครจำนวน 149,038 คน ทั้งนี้ขอฝากผู้สมีครทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบวิชาเฉพาะที่จะมีในวันที่ 12-18 ค.ค.นี้ และขอย้ำว่าการสอบวิชาเฉพาะนั้นจะต้องเตรียมการนานแล้ว และเป็นการวัดความถนัดที่มีอยู่ในตัวนักเรียนแต่ละคนไม่สามารถที่จะมาฝึกกันได้ภายในไม่กี่วัน ดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปกวดวิชา และที่สกอ.ห่วงและเข้มงวดที่สุดเหมือนเดิมเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริตเพราะเป็นการสร้างวินัยในสังคม
          ดร.สุเมธ กล่าวอีกว่า ในปีนี้ สกอ.จะจัดสอบวิชาเฉพาะเป็นปีสุดท้าย จากนั้นเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ดังนั้นตนจึงได้มอบให้นางศศิธร อหิงสโก ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ไปช่วยวิเคราะห์และดูบทบาทของ สกอ.หลังจากที่ไม่ได้จัดสอบวิชาเฉพาะ และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว จะมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง รวมถึงดูในแง่ของกฎหมายต่างๆ ที่ สกอ.อาจจะต้องเข้าเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบแอดมิชชั่นปี 2553 นั้น ขณะนี้ทางชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ กำลังจะฟ้องสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ที่ไม่ทบทวนหรือปรับเปลี่ยนวิธีการสมัครการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT(General Aptitude Test)และการทดสอบวิชาชีพหรือวิชาการ PAT(Professional Aptitude Test)ที่กำหนดให้สมัครล่วงหน้า ซึ่งทางชมรมค่านิยมฯ เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเด็ก เป็นต้น ดังนั้นเป็นหน้าที่ของ สกอ.ที่จะไปดูว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง.--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
155 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์