สทศ.ออกกระดาษคำตอบชี้ผลวิเคราะห์
  ข่าวทั้งหมด
11 กันยายน 2551

      

สทศ.ออกกระดาษคำตอบชี้ผลวิเคราะห์
Source - ไทยโพสต์ (Th)

          ศึกษาธิการ - สทศ.เตรียมออกแบบกระดาษคำตอบใหม่ ใช้กับข้อสอบเชิงวิเคราะห์ สอบปุ๊บรู้ปั๊บเด็กไทยวิเคราะห์เป็นมากน้อยแค่ไหน หวัง รร.นำไปปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น ด้าน สกอ.เผยยอดสมัครวิชาเฉพาะไม่ต่างกับปีที่แล้ว ย้ำเด็กไม่ต้องไปกวดวิชา เพราะความถนัดไม่ได้เกิดได้ในวันเดียว
          ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)(สทศ.)เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการจัดสอบความถนัดทั่วไป GAT(General Aptitude Test)และความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือ PAT(Professional Aptitude Test)ที่จะใช้รปะกอบการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา(แอดมิชชั่น)ประจำปีการศึกษา 2553 และกำลังเปิดรับสมัครและชำระค่าสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมของการสอบโดยจะเริ่มทดลองนำร่องจัดสอบให้กับนักศึกษาที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรเศวร(มน.)ในวิธีรับตรงเป็นแห่งแรก
          ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวอีกว่า สำหรับข้อสอบที่จะใช้กับผู้สมัครรับตรงของ มน.นั้นจะเรียกว่า B-GAT, B-PAT โดยจะเป็นข้อสอบเสมือนจริง เพื่อทดสอบว่าจำนวนข้อสอบที่จัดทำมานั้นจะเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ และจะนำมาวิเคราะห์ความยาก-ง่ายที่ออกมาว่าเป็นอย่างไร
          นอกจากนั้น สทศ.กำลังออกแบบกระดาษคำตอบแบบใหม่ โดยกระดาษคำตอบที่จะออกใหม่นั้นจะใช้กับสอบเชิงวิเคราะห์ 2 รูปแบบ คือ แบบปรนัยธรรมดาสำหรับฝน และกระดาษคำตอบที่มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ระบาย A B C D หรือ ก ข ค ง ซึ่งจะเป็นกระดาษคำตอบที่มีลักษณะพิเศษแต่ละแผ่นจะไม่เหมือนกัน เป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์
          "การออกข้อสอบต้องมองถึงอนาคตทางการศึกษาด้วยกระดาษคำตอบที่จะออกใหม่นั้นจะออกมาเพื่อรองรับข้อสอบในเชิงวิเคราะห์ เช่นจะมีเนื้อหาให้นักเรียนอ่าน และจัดคำตอบให้มีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเด็กรู้จักการวิเคราะห์มากน้อยแค่ไหน ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะสอบแบบปรนัยเด็กฝนถูก-ผิดอย่างเดียว และข้อเสียคือสามารถเดาได้ และเราทำได้จริงก็จะมีผลกระทบไปถึงระดับโรงเรีนที่ต้องปรับปรุงการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์มากขึ้น ไม่ใช่ท่องจำ" ผอ.สทศ.กล่าว
          ด้าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)เปิดเผยว่า จากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ(เดือน ต.ค.51)เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นปี 2552 ทางเว็บไซต์ www.cuas.co.th ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.-8 ก.ย.ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวน 148,853 คน ซึ่งจำนวนผู้สมัครไม่ต่างจากปีที่ผ่านมาสมัครจำนวน 149,038 คน ทั้งนี้ขอฝากผู้สมีครทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบวิชาเฉพาะที่จะมีในวันที่ 12-18 ค.ค.นี้ และขอย้ำว่าการสอบวิชาเฉพาะนั้นจะต้องเตรียมการนานแล้ว และเป็นการวัดความถนัดที่มีอยู่ในตัวนักเรียนแต่ละคนไม่สามารถที่จะมาฝึกกันได้ภายในไม่กี่วัน ดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปกวดวิชา และที่สกอ.ห่วงและเข้มงวดที่สุดเหมือนเดิมเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริตเพราะเป็นการสร้างวินัยในสังคม
          ดร.สุเมธ กล่าวอีกว่า ในปีนี้ สกอ.จะจัดสอบวิชาเฉพาะเป็นปีสุดท้าย จากนั้นเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ดังนั้นตนจึงได้มอบให้นางศศิธร อหิงสโก ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ไปช่วยวิเคราะห์และดูบทบาทของ สกอ.หลังจากที่ไม่ได้จัดสอบวิชาเฉพาะ และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว จะมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง รวมถึงดูในแง่ของกฎหมายต่างๆ ที่ สกอ.อาจจะต้องเข้าเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบแอดมิชชั่นปี 2553 นั้น ขณะนี้ทางชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ กำลังจะฟ้องสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ที่ไม่ทบทวนหรือปรับเปลี่ยนวิธีการสมัครการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT(General Aptitude Test)และการทดสอบวิชาชีพหรือวิชาการ PAT(Professional Aptitude Test)ที่กำหนดให้สมัครล่วงหน้า ซึ่งทางชมรมค่านิยมฯ เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเด็ก เป็นต้น ดังนั้นเป็นหน้าที่ของ สกอ.ที่จะไปดูว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง.--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
1018 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์