ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
  ข่าวทั้งหมด
23 เมษายน 2557

      

 

ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ

               นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย
นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ต้อนรับ
Mr. Zhen Zhong Principal Jinan Railway Advanced Technical School และคณะ เนื่องในโอกาสมีติดตามความคืบหน้าความร่วมมือ ระหว่าง  Jinan Railway Advanced Technical School และ Tharn Institut of Technology  วันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการ

               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และสองประเทศและสถาบันการศึกษาได้ทำงานร่วมกัน ถือเป็นจุดเริ่มของความร่วมมือซึ่งพร้อมที่จะขยายไปสู่โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐบาลอื่นต่อในอนาคต เพราะรัฐบาลไทยเห็นความสำคัญในการผลิตนักเรียนทางด้านเทคนิคเพื่อสนองตอบงานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศต่อไป

               ความร่วมมือฉบับนี้เป็นความร่วมมือทางการจัดการศึกษาระหว่างสองสถาบัน ในการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือ พัฒนาหลักสูตรระบบราง การคัดเลือก การฝึกอบรม และการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ใน Jinan Railway Advanced Technical School ทั้งนี้ยังรวมถึงการฝึกอบรมครูไทย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ครู และนักเรียนทั้งด้านวัฒนธรรมและการศึกษา

อิชยา / ข่าว

ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
228 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์