การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินี
  ข่าวทั้งหมด
8 กันยายน 2551

      

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 15.30 น. ฯพณฯ นายโมฮาเมด ซามปิล (H.E. Mr. Mohammed Sampil) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาเข้าเฝ้าถวายอักษรสาส์นตราตั้งเพื่อรับหน้าที่ใหม่

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือครั้งนี้ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐกินีได้ให้ความสำคัญต่อประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในเวทีสมาชิกกรอบความร่วมมืออาเซียน และประเทศผู้นำที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยเฉพาะในฐานะประเทศผู้ผลิตข้าวเพื่อเลี้ยงชาวโลก ในขณะที่สาธารณรัฐกินีประสบปัญหาการขาดแคลนด้านอาหาร จึงมีความประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยในการให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกข้าว เพื่อให้ชาวกินีสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ซึ่งในมิติของการศึกษาก็คือการยกระดับความรู้ของประชาชนจากระดับล่างให้มีระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ในอนาคตประเทศไทยอาจพิจารณาใช้กินีเป็นฐานการผลิตข้าวเพื่อรองรับความต้องการของประเทศในแอฟริกาอื่น ๆ ได้ด้วย นอกจากนี้สาธารณรัฐกินียังมีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากที่พร้อมจะรองรับการลงทุนจากประเทศไทย จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนมายังรัฐบาลไทยให้ความสนใจที่จะขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสาธารณรัฐกินี พร้อมกันนี้ ได้กล่าวเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางทางไปเยือนสาธารณรัฐกินีในโอกาสแรก เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐกินี  ที่มีความสนใจบทบาทของประเทศไทย และยืนยันท่าทีของรัฐบาลไทยที่จะให้การสนับสนุนข้อเสนอความต้องการของสาธารณรัฐกินีดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยเสนอให้มีการจัดตั้งผู้แทนระดับปฏิบัติเพื่อปรึกษาหารือรายละเอียดอีกครั้งในโอกาสต่อไป


220 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์