ทุนเรียนฟรี
  ข่าวทั้งหมด
21 กุมภาพันธ์ 2557

      

ทุนเรียนฟรี : ธ.กรุงไทยมอบทุน

          ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทุนปริญญาโทต่างประเทศ และทุนปริญญาโทในประเทศ ประจำปี 2557 จำนวน 20 ทุนดังนี้ ทุนปริญญาโทต่างประเทศ 10 ทุน ณ มหาวิทยา ลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนดในสาขาวิชาดังนี้ M.B.A. หรือ M.Sc. (Finance/Marketing/Accounting/Risk Management/Financial Engineering), Human Resource, Management Information System, Operation Research, Eoconomics, International Business, Banking and Financial Law
          ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ 10 ทุน สาขาวิชาดังนี้ M.B.A. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, IMBA มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์, Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Master in Market ing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Master of Science in Financial Investment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Master of Engi neering Program in Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LSCSE) (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Master Program in Financial Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ทุนประเภทที่ 1 สำหรับผู้กำลังศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด ทุนประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด ทุนประ เภทที่ 3 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี รับสมัครถึง 21 มีนาคม 2557  ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า ฝ่ายนโยบายและแผนทรัพยากรบุคคล บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.ktb. co.th/ktb/th/career-scholarships.aspx

 

 

          --โลกวันนี้วันสุข ฉบับวันที่ 22 - 28 ก.พ. 2557--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ชนาพร เคลือบคล้าย
322 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์