ค่ายปิดเทอมสร้างผู้นำเคลื่อนโลกไปด้วยกัน
  ข่าวทั้งหมด
6 กุมภาพันธ์ 2557

      
ค่ายปิดเทอมสร้างผู้นำเคลื่อนโลกไปด้วยกัน


          ปิดเทอมนี้ ชวนเพื่อนๆ เยาวชน สมัครเข้าค่ายเยาวชนในโครงการ "Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน" จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) พม. ในปีนี้ โครงการกำหนดจัดค่ายอบรมผู้นำเยาวชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั่วประเทศใน 4 ภาค ดังนี้ ภาคกลาง วันที่ 15-19 มี.ค. ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี, ภาคเหนือ วันที่ 25-29 มี.ค. ที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง, ภาคใต้ วันที่ 4-8 เม.ย. ที่เขื่อนรัชประภา จ.สุราษฎร์ธานี และภาคอีสาน วันที่ 3-7 พ.ค. ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
          เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 15-21 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4 หรือชั้นปีที่ 1 ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย สมัครเป็น กลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน พร้อมที่ปรึกษา 1 คน หากมีผลงานแสดงจิตสำนึกรักท้องถิ่นและมีแนวคิดใหม่ หรือสนใจสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทุกภาคปิดรับสมัครวันที่ 28 ก.พ.นี้
          ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moveworldtogether.com หรือเฟซบุ๊ก moveworld together สอบถามโทร. 08-4774-0275, 08-5221-4981


         
 --ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 ก.พ. 2557 (กรอบบ่าย)--

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ชนาพร เคลือบคล้าย
115 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์