ค่ายปิดเทอมสร้างผู้นำเคลื่อนโลกไปด้วยกัน
  ข่าวทั้งหมด
6 กุมภาพันธ์ 2557

      
ค่ายปิดเทอมสร้างผู้นำเคลื่อนโลกไปด้วยกัน


          ปิดเทอมนี้ ชวนเพื่อนๆ เยาวชน สมัครเข้าค่ายเยาวชนในโครงการ "Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน" จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) พม. ในปีนี้ โครงการกำหนดจัดค่ายอบรมผู้นำเยาวชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั่วประเทศใน 4 ภาค ดังนี้ ภาคกลาง วันที่ 15-19 มี.ค. ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี, ภาคเหนือ วันที่ 25-29 มี.ค. ที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง, ภาคใต้ วันที่ 4-8 เม.ย. ที่เขื่อนรัชประภา จ.สุราษฎร์ธานี และภาคอีสาน วันที่ 3-7 พ.ค. ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
          เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 15-21 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4 หรือชั้นปีที่ 1 ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย สมัครเป็น กลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน พร้อมที่ปรึกษา 1 คน หากมีผลงานแสดงจิตสำนึกรักท้องถิ่นและมีแนวคิดใหม่ หรือสนใจสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทุกภาคปิดรับสมัครวันที่ 28 ก.พ.นี้
          ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moveworldtogether.com หรือเฟซบุ๊ก moveworld together สอบถามโทร. 08-4774-0275, 08-5221-4981


         
 --ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 ก.พ. 2557 (กรอบบ่าย)--

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ชนาพร เคลือบคล้าย
357 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์