ขอเพิ่มเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
  ข่าวทั้งหมด
16 มกราคม 2557

      
ขอเพิ่มเงินค่าอุปกรณ์การเรียน


          อาชีวะเตรียมชง ครม.ขอปรับเพิ่มเงินค่าอุปกรณ์ ระบุ 230 บาทต่อภาคเรียนไม่พอเพียง ต้องเรียกเก็บเงินจากเด็กเพิ่มประมาณคนละ 1,000-2,000 บาท เป็นภาระของเด็กและผู้ปกครอง คาดได้รับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
          เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมเสนอขอปรับ เพิ่มค่าอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 รายการที่รัฐบาลจัดการอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาสายอาชีพ เพราะวิทยาลัยสังกัด สอศ. ประมาณ 200 กว่าแห่งทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมทุก สาขาวิชา ให้ข้อมูลว่า ค่าอุปกรณ์การเรียนที่ รัฐบาลจัดสรรให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 230 บาทต่อคนต่อภาคเรียนนั้น ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จะเป็น เครื่องมือประจำตัวนักเรียนแต่ละคน เพื่อใช้ ในการเรียนของเด็ก ทำให้ทางวิทยาลัยต้องเรียก เก็บเงินจากเด็กเพิ่มประมาณคนละ 1,000-2,000 บาท ทำให้เป็นภาระของเด็กและผู้ปกครอง
          เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวิเคราะห์ตัวเลขจำนวนเงินที่แท้จริงที่เหมาะสมกับค่าเครื่องมือประจำตัวที่จะใช้ในการเรียนการสอนของ นักเรียน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า สอศ.อาจจะต้องเสนอของบในส่วนนี้เพิ่มประมาณ 1,000-1,200 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาเด็กจะได้รับการปรับเพิ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้เครื่องมือประจำตัวที่จำเป็นสำหรับนักเรียน อาทิ มัลติมิเตอร์ สำหรับนักเรียนสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ สำหรับนักเรียนสาขาช่างกลโรงงาน และชุด ประแจพื้นฐาน สำหรับนักเรียนสาขาช่างยนต์ เป็นต้น
          "การปรับเพิ่มเงินอุดหนุนในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนนั้น คงจะต้องรอให้มีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ก่อน เพื่อจะได้ขออนุมัติจัดสรรงบในส่วนดังกล่าวไว้ในปีงบประมาณ 2558 ดังนั้นคาดว่าอย่างเร็วที่สุดเด็กน่าจะได้รับการปรับเพิ่มเงินในส่วนนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้จะมีการ ปรับเพิ่มให้แก่เด็กในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3" นายชัยพฤกษ์ กล่าว
          อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ยังไม่มีการปรับ เพิ่มค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนั้น ทางวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีงบส่วนหนึ่งที่จะใช้จัดซื้อเครื่องมือ เพื่อให้เด็กได้ใช้ร่วมกัน เพราะงบไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อสำหรับเด็กทุกคน แต่หากเด็กคนใดมีความประสงค์จะซื้อเครื่องมือประจำตัว เป็นของตนเองก็สามารถแจ้งได้ที่วิทยาลัย ซึ่งทางวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อให้

        


  ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
255 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์