ขอเพิ่มเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
  ข่าวทั้งหมด
16 มกราคม 2557

      
ขอเพิ่มเงินค่าอุปกรณ์การเรียน


          อาชีวะเตรียมชง ครม.ขอปรับเพิ่มเงินค่าอุปกรณ์ ระบุ 230 บาทต่อภาคเรียนไม่พอเพียง ต้องเรียกเก็บเงินจากเด็กเพิ่มประมาณคนละ 1,000-2,000 บาท เป็นภาระของเด็กและผู้ปกครอง คาดได้รับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
          เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมเสนอขอปรับ เพิ่มค่าอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 รายการที่รัฐบาลจัดการอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาสายอาชีพ เพราะวิทยาลัยสังกัด สอศ. ประมาณ 200 กว่าแห่งทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมทุก สาขาวิชา ให้ข้อมูลว่า ค่าอุปกรณ์การเรียนที่ รัฐบาลจัดสรรให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 230 บาทต่อคนต่อภาคเรียนนั้น ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จะเป็น เครื่องมือประจำตัวนักเรียนแต่ละคน เพื่อใช้ ในการเรียนของเด็ก ทำให้ทางวิทยาลัยต้องเรียก เก็บเงินจากเด็กเพิ่มประมาณคนละ 1,000-2,000 บาท ทำให้เป็นภาระของเด็กและผู้ปกครอง
          เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวิเคราะห์ตัวเลขจำนวนเงินที่แท้จริงที่เหมาะสมกับค่าเครื่องมือประจำตัวที่จะใช้ในการเรียนการสอนของ นักเรียน จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า สอศ.อาจจะต้องเสนอของบในส่วนนี้เพิ่มประมาณ 1,000-1,200 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาเด็กจะได้รับการปรับเพิ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้เครื่องมือประจำตัวที่จำเป็นสำหรับนักเรียน อาทิ มัลติมิเตอร์ สำหรับนักเรียนสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ สำหรับนักเรียนสาขาช่างกลโรงงาน และชุด ประแจพื้นฐาน สำหรับนักเรียนสาขาช่างยนต์ เป็นต้น
          "การปรับเพิ่มเงินอุดหนุนในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนนั้น คงจะต้องรอให้มีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ก่อน เพื่อจะได้ขออนุมัติจัดสรรงบในส่วนดังกล่าวไว้ในปีงบประมาณ 2558 ดังนั้นคาดว่าอย่างเร็วที่สุดเด็กน่าจะได้รับการปรับเพิ่มเงินในส่วนนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้จะมีการ ปรับเพิ่มให้แก่เด็กในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3" นายชัยพฤกษ์ กล่าว
          อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ยังไม่มีการปรับ เพิ่มค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนั้น ทางวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีงบส่วนหนึ่งที่จะใช้จัดซื้อเครื่องมือ เพื่อให้เด็กได้ใช้ร่วมกัน เพราะงบไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อสำหรับเด็กทุกคน แต่หากเด็กคนใดมีความประสงค์จะซื้อเครื่องมือประจำตัว เป็นของตนเองก็สามารถแจ้งได้ที่วิทยาลัย ซึ่งทางวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อให้

        


  ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
109 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์