“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ
  ข่าวทั้งหมด
9 มกราคม 2557

      

                 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น ๔ อาคารสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่ประชุมได้เสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

- การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” โดยคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการการตัดสิน จำนวน ๓ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ (ระดับประถมศึกษา) คณะกรรมการการตัดสินการประกวดเขียนเรียงความ (ระดับมัธยมศึกษา) และคณะกรรมการตัดสินการประกวดเขียนเรียงความ (ระดับอุดมศึกษา)

- การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” โดยสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานร่วมประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความระดับจังหวัด ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา (วาดภาพ) จำนวนทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๔๔๒ ชิ้น ระดับมัธยมศึกษา (เรียงความ) จำนวนทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๗๖๔ ชิ้น และระดับอุดมศึกษา (เรียงความ) จำนวนทั้งสิ้น ประมาณ ๓๐๖ ชิ้น รวมทั้งสิ้น ๓,๕๑๒ ชิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗)

- งบประมาณโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” กำลังดำเนินการเรื่องงบประมาณจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรี     

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา การจัดเตรียมรางวัลของผู้ชนะการประกวด ระดับประเทศ และการเตรียมงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด ระดับประเทศ ดังนี้

-          การรับผลงาน (โดยศาลากลางจังหวัด) ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

-          การประกวดและมอบรางวัลระดับจังหวัด ระยะเวลา ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

-          จังหวัดส่งผลงานชนะเลิศของแต่ละระดับมายังกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

-          การพิจารณาตัดสินผลการประกวดระดับประเทศ ระยะเวลา ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

-          ประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ ระยะเวลา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

 

                                                                                                                                                         ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

               


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
230 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.80  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์