เมืองน่าเรียนของโลก
  ข่าวทั้งหมด
13 ธันวาคม 2556

      

เมืองน่าเรียนของโลก

          จิระนันต์ jiranan_dp@yahoo.com
          ปารีสติดอันดับเมืองในฝันที่นักเรียนมุ่งหน้าไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด แม้ว่านครแห่งแฟชั่นนี้มีค่าครองชีพแพงมาก แต่ทดแทนด้วยค่าเล่า เรียนถูก และคุณภาพชีวิตสูง
          Quacquarelli Symonds (QS) เผยผลการจัดอันดับเมืองมหาวิทยาลัยในปี 2014 จากทั้งหมด 98 เมือง โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับนั้นพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 5 ด้านดังต่อไปนี้ คุณภาพสถาบันการศึกษา ความหลากหลายของนักศึกษาต่างชาติ คุณภาพการใช้ชีวิต โอกาสจ้างงานในอนาคต และค่าใช้จ่าย
          ปารีส ครองแชมป์เป็นปีที่สอง โดยสามารถดึงดูดนักศึกษาให้มาเรียนต่อได้มากที่สุด ถัดไปเป็นลอนดอน สิงคโปร์ ซิดนีย์ ส่วนเมลเบิร์นและซูริกครองอันดับ 5 ร่วมกัน ต่อจากนั้นเป็นฮ่องกง บอสตัน มอน ทรีล และมิวนิก
          แม้ว่าปารีสค่าครองชีพสูงลิ่ว แต่ชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนที่ค่อนข้างต่ำ คุณภาพของชีวิตสูง และเป็นชุมชนนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง นอกจากนี้ยังทำคะแนนนำในด้านโอกาสการมีงานทำ มหาวิทยาลัยที่ทำคะแนนรวมสูงสุดคือ cole Nor male Suprieure (ENS)  อยู่อันดับ 28 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุดของ QS ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางวัฒน ธรรมและการศึกษา
          ลอนดอน ตามมาเป็นอัน ดับ 2 โดยมีมหาวิทยาลัยติดอันดับท็อป 10 ของโลก 2 แห่งคือ University College Lon don อันดับ 4 และ Imperial College London อันดับ 5 นอกจากนี้ยังทำคะแนนได้ดีในด้านโอกาสการมีงานทำ และความหลากหลายของนักศึกษา
          ในด้านคุณภาพชีวิตด้อยกว่า 5 อันดับแรก และค่าครองชีพสูงมาก แต่ลอนดอนมีชื่อเสียงด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม สถานบันเทิงยามค่ำคืน และบรร ยากาศความเป็นนานาชาติ
          สิงคโปร์ ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และติดอันดับเมืองน่าเรียนต่ออันดับ 3 ค่าครองชีพอาจสูงกว่าประเทศสมาชิกเอเชียตะ วันออกเฉียงใต้ แต่ยังได้เปรียบประเทศชั้นนำทางตะวันตก
          มหาวิทยาลัย 2 แห่งของสิงคโปร์ติดใน 50 อันดับแรกของอันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้แก่ National University of Singapore อันดับ 24 และ Nanyang Technological University อันดับ 41
          ฮ่องกง เป็นเมืองมหาวิท ยาลัยที่คึกคักมาก มีสถาบันการศึกษาชั้นนำ 7 แห่ง โดย 3 แห่ง ติดใน 50 อันดับแรกของอันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้แก่ University of Hong Kong ติดอันดับ 26 ตามด้วย Hong Kong University of Science and Technology อันดับ 34 และ The Chinese Universi ty of Hong Kong อันดับ 39
          ฮ่องกงเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่สร้างชื่อให้เอเชียในฐานะที่เป็นเมืองน่าเรียนอันดับ 7 ในโลก ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่อนข้างต่ำ แต่ค่าเช่าที่พักค่อนข้างแพง

 

 

          --โลกวันนี้วันสุข ฉบับวันที่ 14 - 20 ธ.ค. 2556--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ชนาพร เคลือบคล้าย
236 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์