1อำเภอ1ทุน
  ข่าวทั้งหมด
3 ธันวาคม 2556

       3 ธันวาคม 2556 - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ "1 อำเภอ 1 ทุน"รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ว่า มีผู้สอบผ่านเพียง 300 คน จากจำนวนที่รับ 1,800 คน เตรียมปรับเกณฑ์และเงื่อนไขวิชาที่สอบใหม่ พร้อมรับเด็กอาชีวะเข้าสอบด้วย


รมว.ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการประกาศผลสอบผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 แล้ว พบว่ามีผู้สอบผ่านเพียง 300 คน จากจำนวนที่รับ 1,800 คน เฉลี่ยแล้วไม่ถึงร้อยละ 20 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนน้อยมาก จึงต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิชาที่สอบให้มีความเหมาะสมมากขึ้น อาทิ การให้นักเรียนสอบทุกวิชา เช่น เด็กสายศิลป์ภาษา ที่จะต้องสอบวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ถนัดและไม่จำเป็นจะต้องใช้เมื่อเข้าไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือการคิดคะแนนโดยตัดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาที่ร้อยละ 70 มีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะนักเรียนอาจจะไม่ถนัดในบางวิชา ทำให้คะแนนรวมถูกฉุดลงมา

นอกจากนี้ อาจจะต้องมีการหารือในประเด็นการแบ่งโควตาให้แก่เด็กสายอาชีวศึกษาด้วย ซึ่งหากได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีการเปิดสอบรอบใหม่อีกครั้ง แต่ไม่ใช่จะให้เด็กที่เรียนอ่อนได้ทุนไป เป็นเพียงการทบทวนในบางประเด็นเท่านั้น

รมว.ศธ.กล่าวถึงการจัดสอบ GAT/PAT ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 ซึ่งนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ อาจจะเสียโอกาสในการเตรียมตัว หากไม่มีการเลื่อนการสอบออกไป โดยกล่าวว่าจะต้องให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกันโดยเร็ว เพื่อพิจารณาว่าควรจะเลื่อนสอบออกไปก่อนหรือไม่ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายส่วน

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

3/12/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์