สพท.ภูเก็ตเปิดเวทีเสวนาบุคลากรอปท.
  ข่าวทั้งหมด
27 สิงหาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์เดลินิวส์ (Th)

Wednesday, August 27, 2008  03:11

          เตรียมพร้อมภารกิจรับโอนสถานศึกษา

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต   นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาฯ ผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองผู้อำนวยการ สพท. และหัวหน้ากลุ่ม สังกัด สพท. ร่วมประชุม

          นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาช่วยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสร้างความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับการประเมิน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอรับโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ดี ตลอดจนสร้างแนวทาง ในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

          ผอ.สพท.ภูเก็ต กล่าวอีกว่า ในการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้ เป้าประสงค์หลักที่แท้จริง คือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับการประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2552 และในปีต่อไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสร้างความเข้าใจ ที่ดีในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเสวนาในครั้งนี้ขึ้น

          “อย่างไรก็ตาม ในการรับโอนสถานศึกษาไปสังกัด อปท. ครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท. ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ อปท. และสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันระหว่าง อปท. และ สพท.ภูเก็ต ซึ่งหวังว่าเวทีเสวนาดังกล่าว จะเป็นการสานสัมพันธ์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตให้ได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์ด้านการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตต่อไป” นายไพบูลย์ กล่าว.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://www.dailynews.co.th
675 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์