สพท.ภูเก็ตเปิดเวทีเสวนาบุคลากรอปท.
  ข่าวทั้งหมด
27 สิงหาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์เดลินิวส์ (Th)

Wednesday, August 27, 2008  03:11

          เตรียมพร้อมภารกิจรับโอนสถานศึกษา

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต   นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาฯ ผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองผู้อำนวยการ สพท. และหัวหน้ากลุ่ม สังกัด สพท. ร่วมประชุม

          นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาช่วยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสร้างความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับการประเมิน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอรับโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ดี ตลอดจนสร้างแนวทาง ในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

          ผอ.สพท.ภูเก็ต กล่าวอีกว่า ในการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้ เป้าประสงค์หลักที่แท้จริง คือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับการประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2552 และในปีต่อไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสร้างความเข้าใจ ที่ดีในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเสวนาในครั้งนี้ขึ้น

          “อย่างไรก็ตาม ในการรับโอนสถานศึกษาไปสังกัด อปท. ครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท. ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ อปท. และสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันระหว่าง อปท. และ สพท.ภูเก็ต ซึ่งหวังว่าเวทีเสวนาดังกล่าว จะเป็นการสานสัมพันธ์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตให้ได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์ด้านการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตต่อไป” นายไพบูลย์ กล่าว.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://www.dailynews.co.th
691 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.88  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์