“ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
  ข่าวทั้งหมด
22 พฤศจิกายน 2556

      

               ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖”โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ กว่า ๕๐๐ คน ให้การต้อนรับ

               นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมและขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมมือกันจัดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖”เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” กำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการผลักดันนโยบายดังกล่าว เพื่อให้สังคม และกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และตระหนัก ในการต่อต้านยาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  โดยเน้นการให้ความสำคัญในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาผ่านสื่อต่าง ๆ                   

                การจัดกิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖” แบ่งเป็น ๓ โซน ได้แก่ โซน DISLIKE รวมพลังต้านภัยยาเสพติด โซนนิทรรศการ DislikeDrugs การจัดแสดงภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์การขจัดยาเสพติดในสถานศึกษาให้หมดไป โซนเวทีกิจกรรม มีสาระความรู้ ความบันเทิง ให้ผู้ร่วมงาน และปลุกจิตสำนึกให้รวมพลังกันต่อต้านยาเสพติด มีการกล่าวคำปฏิญาณที่ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยการวาง Mock up และยกนิ้ว Dislike Drugs พร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงธรรม เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด โดยพระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี วัดสังข์กระจาย พระมหามงคล วรธมฺมวาที วัดนิมนานรดี และพระมหาวีรพล วีรญาโณ วัดยานนาวา

อุษา/ข่าว

วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
509 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์