สพท.นครพนมเขต 1 ดำเนินโครงการคัดเลือก นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2551
  ข่าวทั้งหมด
26 สิงหาคม 2551

      

Source - กรมประชาสัมพันธ์ (Th)

Tuesday, August 26, 2008  08:04

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1 ดำเนินโครงการคัดเลือก นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2551

          นายณรงค์  ชิณสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1 ดำเนินโครงการคัดเลือก นักเรียน และ สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2551 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยในระดับสถานศึกษา ยื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่สถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยู่  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2551,  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2551, ระดับจังหวัด ดำเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 และระดับกลุ่มจังหวัด  ดำเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต1  โทรศัพท์ 0-4251-2337 ถึง 8 ต่อ 114


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
103 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์