ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI)
  ข่าวทั้งหมด
13 พฤศจิกายน 2556

      

            นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) กับผู้บริหารจาก Asia Professional Education Network (APEN), Advanced Institute of Industrial Technology (AIIT) และ Japan Institute of Design promotion (JDP) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสถาบันทรัพยากรมนุษย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC) ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ

               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าในนามของรัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมการศึกษา ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา สิ่งที่ดำเนินการมาแล้วได้รับการยอมรับจากทั่วโลก กระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาของสถาบัน ดังนั้นจึงยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน และจะส่งสัญญาณไปยังสถาบันการศึกษาให้ส่งเสริมหลักสูตรสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษา ผลักดันให้การออกแบบนวัตกรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่าในการตั้งสถาบันครั้งนี้มุ่งความร่วมมือในการดำเนินงานการออกแบบนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม แก้ปัญหาการลอกเลียนแบบ ยกระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาเสริมสร้างความพร้อมของประชากรในประชาคมอาเซียน เป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการออกแบบ การควบคุมคุณภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะกำหนดเป็นมาตรฐานวิชาชีพ และคัดเลือกคนเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คือคนในภูมิภาคเอเชียมีความรู้ความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมต่าง ๆ

                การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสหกรรมในเอเชีย หรืออาเซียนบวก ๖ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สถาบัน Asia Professional Education Network (APEN), Advanced Institute of Industrial Technology (AIIT) และ  Japan Institute of Design promotion (JDP)และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ลงนามร่วมมือกันจัดตั้งการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI) แล้ว โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในการสร้างเครือข่ายสร้างมืออาชีพในด้านอุตสาหกรรม  และขอการสนับสนุนในกิจการด้านต่าง ๆ จากกระทรวงศึกษาธิการ

*****************************************************

อุษา/ข่าว

วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
489 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์