เปิดตัวโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก”
  ข่าวทั้งหมด
12 พฤศจิกายน 2556

      

 

เปิดตัวโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก”

 

                ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน และกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีเปิดโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องเพลนนารีฮอลล์ ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   

 

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงานของสถานศึกษาทั่วประเทศ และปัจจุบันสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะในแต่ละปีจะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามีนักเรียน นักศึกษากว่า ๑๒ ล้านคน และสถานศึกษากว่า ๓๖,๐๐๐ แห่ง

                โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” เป็นโครงการฯ ที่จะช่วยปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญเรื่องพลังงานมากยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน จนเป็นนิสัย และเป็นแนวร่วมในการกระตุ้นให้คนใกล้ชิด คนในสังคมรอบข้าง เกิดการตื่นตัวในการลดใช้พลังงาน และช่วยชาติประหยัดพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลสถาบันศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น จะกระตุ้นสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการลดการใช้พลังงานอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ คือ ลดพลังงาน ๒๕% ภายใน ๒๐ ปี และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานในอนาคต

“ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษา ได้ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนได้มีความตระหนักได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการประหยัดพลังงาน และยังเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนรุ่นหลัง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว  

               โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก”เป็นกิจกรรมแข่งขันการลดใช้พลังงานในสถานศึกษา แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

 

 

                                                                                                                                                          ปกรณ์/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์