เปิดตัวโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก”
  ข่าวทั้งหมด
12 พฤศจิกายน 2556

      

 

เปิดตัวโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก”

 

                ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน และกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีเปิดโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องเพลนนารีฮอลล์ ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   

 

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงานของสถานศึกษาทั่วประเทศ และปัจจุบันสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะในแต่ละปีจะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามีนักเรียน นักศึกษากว่า ๑๒ ล้านคน และสถานศึกษากว่า ๓๖,๐๐๐ แห่ง

                โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” เป็นโครงการฯ ที่จะช่วยปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญเรื่องพลังงานมากยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน จนเป็นนิสัย และเป็นแนวร่วมในการกระตุ้นให้คนใกล้ชิด คนในสังคมรอบข้าง เกิดการตื่นตัวในการลดใช้พลังงาน และช่วยชาติประหยัดพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลสถาบันศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น จะกระตุ้นสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการลดการใช้พลังงานอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ คือ ลดพลังงาน ๒๕% ภายใน ๒๐ ปี และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานในอนาคต

“ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษา ได้ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนได้มีความตระหนักได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการประหยัดพลังงาน และยังเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนรุ่นหลัง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว  

               โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก”เป็นกิจกรรมแข่งขันการลดใช้พลังงานในสถานศึกษา แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

 

 

                                                                                                                                                          ปกรณ์/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
2273 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์