รางวัล “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ประจำปี ๒๕๕๖
  ข่าวทั้งหมด
11 พฤศจิกายน 2556

      

 

รางวัล “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ประจำปี ๒๕๕๖

**************************

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ประจำปี ๒๕๕๖ จากพระบรมฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ มูลนิธิดวงประทีป คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง ๙ คน       ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  ขอให้เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจนได้รับรับโล่พระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งทั้งต่อเยาวชนเองและต่อครอบครัว ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและคุณความดีที่ได้กระทำมา โดยรู้จักใช้ศักยภาพที่มีอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม รวมถึงขอให้มีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามในการพัฒนาตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นต้นแบบของที่ดีของเยาวชนในชุมชนต่อไป

สำหรับโครงการเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน จัดโดยมูลนิธิดวงประทีปมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ความดีของเยาวชนให้ปรากฏต่อสาธารณะ โดยเฉพาะเยาวชนในชุมชนแออัด   ที่อยู่ในสภาพไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพ ฐานะยากจน ด้อยโอกาสเกือบทุกด้าน แต่ยังมีเยาวชนที่เป็นคนดีมีคุณธรรม ทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนอื่นๆ จึงทำการคัดเลือกเยาวชนจากชุมชนต่างๆ ใน ๓ ด้านๆ ละ ๓ คน คือ ๑. ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ๒. ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน และ ๓. ด้านคุณธรรม เพื่อรับรางวัลโล่พระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

 

***********************************

 

ศศิพิชญ์ / สรุป
 ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป. ศธ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
203 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์