กศน.ยกผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนเรียนเพิ่ม 9 ชม./สัปดาห์เริ่มปี’57
  ข่าวทั้งหมด
29 ตุลาคม 2556

      

กศน.ยกผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนเรียนเพิ่ม 9 ชม./สัปดาห์เริ่มปี'57

 

          นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดให้ปี 2556 เป็น "ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา" นั้น ในส่วนของสำนักงาน กศน. ได้กำหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ 2557 สำนักงาน กศน.ได้กำหนดให้ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 1 คน รับผิดชอบผู้เรียน 1 กลุ่ม ไม่เกิน 60 คน แต่หากมีผู้เรียนเกิน 60 แต่ไม่สามารถจัดอีกกลุ่มได้ ก็ให้เกลี่ยผู้เรียนลงในกลุ่มที่ครบ 60 คนแล้วได้ แต่ต้องไม่เกิน 66 คน และในการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนมีเวลาเรียนหรือพบกลุ่มจากเดิมที่กำหนดไว้เพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้จัดทำแผนการเรียนการสอนตามความสะดวกของผู้เรียนและครูหรือวิทยากร นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือเฉลี่ยภาคเรียนละ 50 ชั่วโมง รวมถึงจะจัดให้มีครู กศน.ตำบล ครบทุกตำบลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพบครูได้สะดวกขึ้น
          "การประกาศมาตรการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 นั้น เป็นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. โดยผมเชื่อว่าเมื่อถึง ปี 2557 เราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งประเทศ" นายประเสริฐกล่าว และว่า สำหรับการดำเนินการโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะจำนวน 41,800 แห่ง ในปีงบประมาณ 2556 พบว่าชาวบ้านพอใจและชื่นชอบโครงการนี้อย่างมาก เพราะทำให้มีหนังสืออ่าน แต่ก็มีปัญหาบ้างในบางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลอาจจะได้รับหนังสือไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบลงบ้านหนังสืออัจฉริยะ 41,800 แห่งเท่ากับปีงบ 2556 และได้มีการจัดซื้อหนังสือต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น จะมีครู กศน.ตำบลที่แต่งตั้งแล้วครบทุกตำบลคอยทำหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือ การดำเนินการของบ้านหนังสืออัจฉริยะเพื่อให้ได้รับหนังสือที่เป็นปัจจุบันที่สุด

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
273 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์