กศน.ยกผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนเรียนเพิ่ม 9 ชม./สัปดาห์เริ่มปี’57
  ข่าวทั้งหมด
29 ตุลาคม 2556

      

กศน.ยกผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนเรียนเพิ่ม 9 ชม./สัปดาห์เริ่มปี'57

 

          นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดให้ปี 2556 เป็น "ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา" นั้น ในส่วนของสำนักงาน กศน. ได้กำหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ 2557 สำนักงาน กศน.ได้กำหนดให้ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 1 คน รับผิดชอบผู้เรียน 1 กลุ่ม ไม่เกิน 60 คน แต่หากมีผู้เรียนเกิน 60 แต่ไม่สามารถจัดอีกกลุ่มได้ ก็ให้เกลี่ยผู้เรียนลงในกลุ่มที่ครบ 60 คนแล้วได้ แต่ต้องไม่เกิน 66 คน และในการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนมีเวลาเรียนหรือพบกลุ่มจากเดิมที่กำหนดไว้เพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้จัดทำแผนการเรียนการสอนตามความสะดวกของผู้เรียนและครูหรือวิทยากร นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือเฉลี่ยภาคเรียนละ 50 ชั่วโมง รวมถึงจะจัดให้มีครู กศน.ตำบล ครบทุกตำบลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพบครูได้สะดวกขึ้น
          "การประกาศมาตรการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 นั้น เป็นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. โดยผมเชื่อว่าเมื่อถึง ปี 2557 เราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งประเทศ" นายประเสริฐกล่าว และว่า สำหรับการดำเนินการโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะจำนวน 41,800 แห่ง ในปีงบประมาณ 2556 พบว่าชาวบ้านพอใจและชื่นชอบโครงการนี้อย่างมาก เพราะทำให้มีหนังสืออ่าน แต่ก็มีปัญหาบ้างในบางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลอาจจะได้รับหนังสือไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบลงบ้านหนังสืออัจฉริยะ 41,800 แห่งเท่ากับปีงบ 2556 และได้มีการจัดซื้อหนังสือต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น จะมีครู กศน.ตำบลที่แต่งตั้งแล้วครบทุกตำบลคอยทำหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือ การดำเนินการของบ้านหนังสืออัจฉริยะเพื่อให้ได้รับหนังสือที่เป็นปัจจุบันที่สุด

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1137 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์