สพป.พล.1 จัดค่ายลูกเสืออาเซียน เร่งทำคู่มืออังกฤษ-นำร่องภาค 2/56
  ข่าวทั้งหมด
24 ตุลาคม 2556

      

สพป.พล.1 จัดค่ายลูกเสืออาเซียน เร่งทำคู่มืออังกฤษ-นำร่องภาค 2/56

 

          นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก (สพป.พล.) เขต 1 เปิดเผยว่า สพป.พล.เขต 1 เล็งเห็นความสำคัญของกิจการ ลูกเสือ จึงมีแนวคิดบูรณาการลูกเสือในเขตพื้นที่ฯ ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดทำหลักสูตรเข้าค่ายลูกเสือสู่อาเซียนขึ้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นคู่มือ โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าค่าย แบ่งเป็น หลักสูตร 1 วัน สำหรับลูกเสือสำรอง หลักสูตร 2 วัน 3 คืน สำหรับลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
          "เนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าค่าย เช่น การเตรียมตัวของครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นักเรียน การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ขั้นดำเนินการ เช่น ความรู้เกี่ยวกับขบวนการ ลูกเสือ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ กิจกรรมกลางแจ้ง ระเบียบแถว เกมส์ และขั้นสุดท้าย เป็นเรื่องของการประเมิน และสรุป มีแบบสรุป แบบประเมิน แบบสำรวจว่าการเข้าค่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนในการจัดกิจกรรมค่าย และฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายลูกเสือ โดยคู่มือจะแล้วเสร็จปลายเดือนตุลาคมนี้ เมื่อคณะศึกษานิเทศก์ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนนำไปใช้จริงในภาคเรียนต่อไป" นายบุญรักษ์กล่าว

          --มติชน ฉบับวันที่ 25 ต.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
280 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์