ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี
  ข่าวทั้งหมด
22 ตุลาคม 2556

      

 

ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี

 

                นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ศูนย์บริการ Fix it Center และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม และเข้าตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า จากสถานการณ์อุทกภัยของภาคตะวันออก และได้ท่วมในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดปราจีนบุรี สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจ ดูแล รับฟังปัญหาจากประชาชน และสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งล้วนมีความห่วงใยในทุกข์สุข โดยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
Fix it Center “ซ่อมถึงบ้าน บริการถึงที่ ฟรีทุกอย่าง” ที่จัดขึ้นในวันนี้ และขอให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกคน เพื่อให้จังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเหมือนเดิมในเร็ววัน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, ดร.ชาญเวช บุญประเดิมที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม, นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี, นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ, นายสมศักดิ์ อิทธิวรกุล นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย

**************************************

 

                                                                                                                                        ปกรณ์ / ข่าว

 ศุภชัย / ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์